Bugün için yezit, Pir Zöhre Ana'ya sırtını dönen, Ona iftiralar atarak karalamaya çalışan, Onun gösterdiği yolun tersine giden, çıkarları için Onun kapısına gelen, Onun kapısına gelip nankörlük eden, Onda gördüğü güzelliklere rağmen inkar gelen soysuzlara denir...

Lanet olsun yezide, yezit soyuna ve onun gibi soysuzlara...