Birinci Kanal Harekâtı (28 Ocak-3 Şubat 1915)


4’üncü Ordu Karagahı-Kudüs-1915

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda mücadele ettiği cephelerden birisi olan Sina-Filistin Cephesi’nde Süveyş Kanalı’nın ele geçirilmesiyle, İngiltere’nin Hindistan ile bağlantısını kesmek ve böylece İngilizlerin Hindistan’dan getirecekleri birliklerle, Avrupa Cephesi'ni takviye etmesine engel olmak amaçlanmıştır. Kanal Harekâtı için Suriye’de bulunan 4’üncü Ordu görevlendirilmiş; Komutanlığına Bahriye Nazırı Cemal Paşa getirilmiştir. Hem Suriye’yi savunmak hem de kanalı ele geçirmek görevini alan Ordu Komutanı, 6 Aralık 1914’te göreve başlamak üzere Şam’a gelmiştir. İzmir’den gelen 10’uncu Tümen ve Tekirdağ’daki 8’inci Tümen 4’üncü Ordu emrine verilmiş, ayrıca, Hicaz Tümeni ve 200 kişilik Çerkes Süvari Alayı ve 200 kişilik Trablusgarp Gönüllü Müfrezesi de Hicaz Seferi Kuvvetlerine katılmıştır.

Toplanma harekâtı 14 Aralık 1914’te başlamış birinci kademe Birüssebi’den, kanat kolları ve merkez müfrezesi 27 Aralık 1914’te Elariş-Biri, Hasene-Kalatünnahil çizisi doğrultusunda yürüyüşe geçmiştir. 25’inci Tümen ise 14-15 Ocak 1915 gecesi asıl kuvvetiyle Birüssebi’den hareket etmiştir. Kanal’a taarruz görevi 8’inci Kolorduya verilmiştir.

Kanal’ı savunan İngiliz kuvvetleri ise üç grup halinde tertiplenmiş ve kanalın doğu ve batısında iki savunma hattı oluşturmuşlardır. Kahire garnizonunda iki İngiliz tugayı , 8 tabur piyade, iki alay süvari, iki topçu taburu bulunmaktadır. İskenderiye garnizonu ise, 8 tabur piyade, süvari, üç bölük kale topçusundan ibarettir.

Kanal’a taarruz günü 2/3 Şubat gecesi olarak kararlaştırılmış ve Timsah Gölü'yle Acı Göl arasındaki bölgeden yapılmasına ve birinci kademede 4 piyade taburunun geçirilmesine karar verilmiştir. Bu taburların karşısında 7 piyade taburu bulunmaktadır.

İlk olarak kanalı 74’üncü Alayın 1’inci Taburundan 3’üncü Bölük geçmeye başlamış ancak geçiş araçlarının yetersiz oluşu ve mevcut Tonbazların da İngilizlerin makineli tüfek ateşiyle vurulması sonucu kanalı geçiş için harcanan bütün çabalar boşa gitmiştir. İkinci kademedeki 10’uncu Tümenin 28’inci Alayı kanala yanaştırılarak şiddetli bir ateş muharebesine girişilmiş ise de sonuç alınamamıştır. 2/3 Şubat gecesi icra edilen Birinci Kanal Harekâtı’nın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine 4’üncü Ordu Komutanı Cemal Paşa, Gazze-Birüssebi-Maan hattına çekilme emrini vermiştir.


Kudüs-1915

İkinci Kanal Harekâtı (27 Temmuz- 5 Ağustos 1916)

1915 yılı başında yapılan Birinci Kanal Harekâtı’ndan hemen sonra kanala tekrar taarruz etmek için hazırlıklara başlanmıştır.

4’üncü Ordu emrinde Birinci Kuvvei Seferiye adı ile bir sefer kuvveti teşkil edilerek, 3’üncü Piyade Tümeni 4’üncü Ordu emrine verilmiştir. Almanya’dan gelecek kuvvetlerinde derhal Filistin’e taşınmasına karar verilmiştir.

Temmuz 1916’da kanal bölgesindeki İngiliz kuvveti dört piyade tümeni, Anzak Kolordusu ve bir süvari tümeninden ibarettir.

İkinci Kanal Harekatı’nın amacı Katya’ya kadar ilerleyen İngiliz kuvvetlerini geriye atarak kanalın doğu kıyısına hakim olmak maksadını taşımaktadır.

Seferi kuvvetin öncüsü (üç piyade taburu, dört makineli tüfek bölüğü,üç batarya) 16 Temmuz 1916’da Elariş’ten hareket etmiştir. Seferi Kuvvet Komutanı Von Kress, düşmanı bir piyade alayıyla cephede tespit ederken iki piyade alayıyla güney kanadından kuşatmaya karar verdi ise de 4 Ağustos 1916’da yapılan Nomani Muharebesi’nde düşmanın karşı taarruzları, kuşatma yapan kuvvetlerin ağır zayiat vermesine neden olmuştur. Bunun üzerine Von Kress, 4 Ağustos akşamı geri çekilme kararını vermiştir.

Kanal’a ikinci kez yapılan Türk taarruz girişimi de başarısızlıkla sonuçlanmış, 14 Ağustos 1916’da Türk birlikleri El-Ariş’te toplanmıştır. Tüm bu gelişmeler, İngilizleri kanalın doğusuna geçerek Sina-Filistin’i ele geçirmeye hatta bütün Suriye’yi işgal etmeye yöneltmiştir.

Kaynak : Tarihtarih.com

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Mustafa Kemal Atatürk Görüntüleri
 • » Gözü dönen hırsız bebek çalmaya kalktı
 • » Avrupa Türklerle dalga geçti
 • » Ücretsiz Web Tasarım Deposu
 • » Aleviler bu dini kabul etmeyecek
 • » 'Eylül'de dünyaya çarpacak göktaşı...
 • » Azerice Deyimler
 • » Başbakan'ın akıl hocası Nakşibendi...
 • » alevicanlar.net te Zöhre Ana için...
 • » insani duzeltince dunya kendiliginden...

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Ahmet Çavuş Yunan Başkumandanı...
 • » ‘Başbakan’ın dedesini Ermeniler öldürdü’
 • » Bir Anzak askeri
 • » Kahraman Türk Kadınları
 • » Anadolu Ajansı - Cumhuriyetin 10. yılı...
 • » Esir düşmüş Osmanlı askerleri
 • » Fatih'in Çocukluk Defteri
 • » Batılı Insan Mevlânâ'yı Neden Okuyor?
 • » Yarın 'Gençliğe Hitabe günü'
 • » Hititler