Alıntı sosoner Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Alevi'lik (Kızılbaş) çok sonraları oluşan bir akımdır Türk'ler Alevi'lerden (Kızılbaş) esinlendi vs. gibi bir durum gerçeği yansıtamaz.
Türk eşittir Alevi ( Kızılbaş ).
Zaten tarihi kaynakları daha sık araştırır isek Kızılbaş'ların çıkış noktası islamiyeti kabul etmeyen Türk'lerin olduğunu öğreniriz.
Özellik ile Alevi (Kızılbaş) Toplumu Selçuklu ve daha baskın olarak osmanlı döneminde asimile olmuş ve islamiyet ile zorunlu olarak haşır neşir olmuştur.
Kısacası Alevi (Kızılbaş) diye bir ırk yoktur, Bu sebep ile Türk'ler de Alevi'likten (Kızılbaş) nasıl etkilenebilir ?
Alevi'ler (Kızılbaş) Türk'tür ve yaşantıları kültürleri ve varlıkları da tamamen Türk esasına dayanmaktadır.
Alevi (Kızılbaş) denmesinin tek sebebi Türk'lerin baskı ve zorluk ile islamiyete geçirildiği dönemde islamiyeti canı pahasına da olsa kabul etmemeleridir.
Son olarak Elif yanlış bilgiler vermemelisin Türk'ler de Tengri'cilik islam veya diğer dinlerde ki gibi yaratıcı sıfatına sahip allah ile eş değer değildir.
Türk'ler de yaratıcı yoktur. Tengri'yi (Tanrı) tüm doğa oluşturur.
Gök Tengri
Yer Tengri
Kayrahan
Ayaz Ata
Bu ululara Tengri ( Tanrı ) denmesinin sebebi Önder kişilikler olmaları.
Unutmayın ki Atatürk'te Türk kültürün de Tengri' (Tanrı)dir.


Kızılbaş'ın ne olduğunu açıklayayım öncelikle..Hz.Muhammed başına kırmızı( kızıl) bir şal örtermiş..Zamanla onu sevenler de sevdiklerini belli etmek için başlarına kızıl bir taç takmaya başlamışlar..Yani başa takılan kızıl taçlar veya şallar Ehlibeyti sevenlerin sevgilerini gösterdikleri , birbirlerini bu sayede tanıdıkları bir sembol haline gelmiş..Bu durumda Türkler Ehlibeyte gönül verdikten sonra Kızılbaş oluyorlar..Yani Türkler Kızılbaş'lıktan ( Alevilikten ) etkilenmiş oluyorlar..Hangi kaynakta yazıyormuş islamiyeti kabul etmeyen Türklerin Kızılbaş olduğu..Saçma...Kızılbaşlık Ehlibeyti sembolize eder, dolayısıyla çıkış noktası islamiyettir Türkler değildir.. Yazdıklarınız Türklerin İslamiyetten önce var olduğu yönünde..Ehlibeyt ve Türkler aynı zaman diliminde yaşamışlardır..Aynı coğrafyada var olmuşlardır..Daha sonra kesişen yollar Türklerin Ehlibeytin varlığını kabul etmesi ile Aleviliğe dönüşmüştür..Alevilik bir akım değildir bu arada..Alevilik Hak Muhammed Ali yolududur..

Yanlış bilgi verdiğim hissiyatına kapılmanız çok normal çünkü yazdıklarımı anlamamışsınız..Türklerdeki Tengricilik ile yaratıcılığın aynı anlama gelmediğini ben de biliyorum , yazdıklarım da bunun aksi bilgileri kapsamıyor..Türklerde yaratıcılık kavramı olamaz , çünkü yaratıcı olan Allah'ın varlığı peygamberler aracılığıyla insanlara zaman içinde bildirilmiştir..Türkler henüz islamiyeti tanımadıkları dönemde yaratıcının varlığını bilmeseler de inanmak için erişilemeyecek varlıklara inanmışlardır..Onlara göre tanrı ulaşılmazdır..Bu nedenle güneşe ve aya taptılar, kendi yaptıkları putlara eşyalara değil..Türklerdeki Tengricilik islamiyetle birlikte yerini yaratıcı kavr***** bırakmıştır..

Türklerde Hükümdarlara ve Atatürk'e Tengri denmesi Kut anlayışından gelmektedir..Tanrı- Hükümdar yani..Hükümdarın Tanrı tarafından gönderildiğine inanmak..Bu zaten bildiğimiz bir şey..Bilmediğimiz bir şey yazın..

Olayları birbirine karıştırıp aslında yanlış bilgileri siz vermişsiniz..Türklerin islamiyeti baskı ve zorbalıkla kabul ettiği asla doğru değil..İslamiyeti ilk kabul edenler bugün Kzılbaş-Alevi olarak bilinen Türklerdir..Baskı ve zulüm gördükleri dönem Emevilerle başlayan süreçtir..Ehlibeytin inanç ve ibadetlerinin değiştirilmeye çalışıldığı Emeviler döneminde Türklerin bu baskı ve zulümlere direndiği doğrudur..Karıştırdığınız asıl nokta bu bence..