Ne mutluluk ki bize bugünlere de sahit olduk pirimiz sayesinde