Çile: Izdırap veren hal, zahmet, meşakkat, eziyet. Dervişlerin tasavvufta, ahlâkın tezkiyesi ve vicdanın tasfiyesi için kırk gün kırk gece ibadet ederek nefsi terbiye etme işi. Çile, tarikata girenin, hata sonucu olsun, olmasın ahlâkının güzelleşmesi ve gönlünün cilâlanması için, tekkelerde konulmuş olan bir çeşit uygulamadır. Gereğine göre üç, kırk, bin bir gün devam edeni vardır. Çile çekilen yere çilehâne adı verilir. Kelimenin lügat manası ise; kırk gün kırk gece temiz ve kimsenin gelip de insanı rahatsız etmeyeceği bir yere çekilip ibadet etmektir.


Halvet: Arapça bir kelime olan halvet, tenha, tenhaya çekilme, yalnızlık ve yalnız kalma anlamlarına gelir. Tasavvufî bir ıstılah olarak halvet, Hak ile gizli konuşmak şeklinde tanımlanabilir. Sofiyyede halvet ise, şeyhin emir ve tensibi ile müridin karanlık ve dar bir hücreye çekilip ibâdet, riyazet, murakabe, zikir ve fikirle vakit geçirmesi yerinde kullanılan bir tabirdir. Bununla birlikte tekkelerde halvet, genellikle kırk gün sürdüğü için buna "erbain çıkarmak" da denir.


alıntıdır...

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Ya referandumda oylar "eşit"...
 • » Atatürk fotoğrafları sergisi Agora’da
 • » Koç ve Sabancı neye direniyor
 • » Büyük gün yarın!
 • » Yine acı haber,yine göçük
 • » İşte Ak Parti'nin oy oranı!
 • » Yahya Murat Demirel
 • » Yolu Kimden Öğreneceğiz - Ünsal Öztürk
 • » Ve Davutoğlu görevi iade etti
 • » Dünya'nın seçilen en güzel 3 manzarası

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Bismişah, Allah Allah! manası nedir?
 • » Batıl İnanç Nedir?
 • » Hz. Üseyin'in Şehit Edilme Sebebi Nedir?
 • » Alevilikte Namaz Var mıdır?
 • » Batın Yolu Nedir?
 • » Hz. Üseyin'in ismi neden Hz.Hüseyin...
 • » Hz. Ali'nin Dördüncü Halife Olduğu...
 • » Evliyalar Kimdir?
 • » Alevilik nedir?
 • » Cem evi Nedir?