Çile: Izdırap veren hal, zahmet, meşakkat, eziyet. Dervişlerin tasavvufta, ahlâkın tezkiyesi ve vicdanın tasfiyesi için kırk gün kırk gece ibadet ederek nefsi terbiye etme işi. Çile, tarikata girenin, hata sonucu olsun, olmasın ahlâkının güzelleşmesi ve gönlünün cilâlanması için, tekkelerde konulmuş olan bir çeşit uygulamadır. Gereğine göre üç, kırk, bin bir gün devam edeni vardır. Çile çekilen yere çilehâne adı verilir. Kelimenin lügat manası ise; kırk gün kırk gece temiz ve kimsenin gelip de insanı rahatsız etmeyeceği bir yere çekilip ibadet etmektir.


Halvet: Arapça bir kelime olan halvet, tenha, tenhaya çekilme, yalnızlık ve yalnız kalma anlamlarına gelir. Tasavvufî bir ıstılah olarak halvet, Hak ile gizli konuşmak şeklinde tanımlanabilir. Sofiyyede halvet ise, şeyhin emir ve tensibi ile müridin karanlık ve dar bir hücreye çekilip ibâdet, riyazet, murakabe, zikir ve fikirle vakit geçirmesi yerinde kullanılan bir tabirdir. Bununla birlikte tekkelerde halvet, genellikle kırk gün sürdüğü için buna "erbain çıkarmak" da denir.


alıntıdır...

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Türk-İş Kadıköy için başvuracak
 • » İşte Türkiye'nin ilk elektrikli minibüsü
 • » Kur'an-ı Kerim'in yazılması, toplanması...
 • » Ev Boyama Sanatı
 • » İçimdeki Yabancı...
 • » Madem Herşey Kur'an'da Var?
 • » Gökçek'in yapamadığını ÖİB yapacak
 • » Oxford'dan Hakkari'ye
 • » İşte basbakanın sözleri yorum sizin
 • » Domuz hücresi hayat kurtaracak

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Aşure Çorbası Nedir?
 • » Alevilikte ibadetin amacı nedir ?
 • » Hz. Ali'nin Dördüncü Halife Olduğu...
 • » İrşad ne demektir?
 • » Kızılbaş nedir?
 • » Yedi Maşuklar Hangi Pirlerdir ?
 • » Hacı Bektaş-ı Veli aslında hangi...
 • » azmı raheylemek ne demek ?
 • » Alevilik nedir?
 • » Alevilikte Namaz Var mıdır?