Kimbilir Ali bilir Veli bilir
Endoğrusunu zahirde Muhammed
Batında Veli bilir Ali bilir Ali...
Haydar Mesut..