Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

ALEVÎ-BEKTAŞÎ KÜLTÜRÜNDE YARATILIŞ ANLATILARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET İLİŞKİLERİ

Emine Yüksel / Yüksek Lisans Tezi / Ankara, 2016
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Emine YÜKSEL tarafından hazırlanan “Alevî- Bektaşî Kültüründe Yaratılış Anlatıları ve
Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” başlıklı bu çalışma, 30.12.2016 tarihinde yapılan savunma
sınavı sonucunda başarılı bulunarak jürimiz tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul
edilmiştir.

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] (Başkan)
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] (Danışman)
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

“Ankara’nın Mamak ilçesinde büyük bir hizmet binası bulunan Zöhre Ana ise bu örneklerin en çarpıcısıdır. Zöhre Ana, 1982 yılında evin içinde bir nur gördüğünü, bazı kişilerin kendisine lokma yedirdiğini ve semaha gönderdiğini, çeşitli kişilerden dersler aldığını, bu kişilerin kendisine bundan sonra şifa dağıtan ve hizmet eden bir kadın olarak orada bir dergâh kurduracağını söylediklerini anlatır.

Zöhre Ana bugün, sevenleri tarafından şifa dağıttığına inanılan, cem yürüten ve birçok inançsal hizmette bulunan bir Pir olarak görülmektedir. Modern iletişim araçlarını oldukça etkili kullanan Zöhre Ana’nın kendisine ait kitapları, bir internet sitesi ve bir web kanalı vardır.”


***
Yaratılış anlatıları toplumu oluşturan fertlerin varoluşsal sorularına yanıt vererek, yaşamın nasıl ortaya çıktığı, kimin ya da neyin yaşamı ortaya çıkardığı, erkek ve kadın olmanın ne demek olduğu, kişilerin birbiriyle, kendilerinin dışındaki dünyayla ve kâinatla
nasıl ilişki kurdukları gibi konuları ele alır.

Yaratılışın bu sorulara verdiği cevaplar toplumsal cinsiyet ilişkilerini doğallaştırma işlevi görür ve kadın erkek rollerini ikiliklere dayandırır. Bu ikilikler temelinde kurulan, kadının erkeğe tâbi olması algısının doğallaştırılması, ataerkil ilişkilere ve cinsiyetle ilgili toplumsal ideolojilere yansır.

Yaratılışın anlaşılması ve temsili ile ilgili simge ve anlamlar, beden, soy, aile, mekân, dünya ve öbür dünya gibi unsurlar arasındaki ilişkilerin anlaşılmasında araçtır. Bu çalışma, Türkiye’de hatırı sayılır bir nüfusa sahip olan Alevî ve Bektaşî toplumunun yaratılış ile ilgili anlatılarını, bu anlatıların dinî ve günlük hayatın akışında nasıl içselleştirilip doğallaştırıldığını, bu içselleştime sürecinin toplumsal cinsiyet ilişkilerini nasıl şekillendirdiğini analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Alevîler’in ve Bektaşîler’in yaratılış anlatıları yolu ile kendi benlik algılarını nasıl şekillendileri ve öteki ile arasındaki sınırı nasıl çizdikleri, sözlü ve yazılı kaynaklara dayanarak, mitoloji, sözlü kültür ve toplumsal cinsiyet bağlamında incelenecektir.

Anahtar Sözcükler
Yaratılış, Toplumsal Cinsiyet, Efsane, Alevî, Bektaşî, Kadın, Sözlü Kültür, Güruh-ı Naci

ELEKTRONİK KAYNAKLAR
Kur’an-ı Kerim ve Meali. Erişim Tarihi: 20.09.2016,
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
İstanbul Kadı Sicilleri. Erişim tarihi: 08.11.2016, [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Pir Zöhre Ana: Yaşayan Tek Ehl-i Beyt Evliyası. Erişim Tarihi: 10.12.2016,


Zöhre Ana web.tv. Erişim Tarihi: 10.12.2016, [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

***
TEZİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ.
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Taksim Dayanışması: Karar hemen yerine...
 • » Ergenekon ÇİÇEK açar mı?
 • » Suyun ödüllü tapınağı: Shang-Du
 • » Abdal Musa ve Türbesinde Yatan Evliyalar
 • » Doğduğun gün rengin
 • » İdris Bal: Çok pis bir oyun bu
 • » 400 sivil toplum örgütü Karayalçın için...
 • » Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de!
 • » Yeni yıl dilekleri
 • » Barcelona son 10 dakikada

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Aleviliğin Yaşayan Tek Piri Zöhre Ana...
 • » O SES TÜRKİYE programinda Zöhre Ana
 • » Alevî-Bektaşî Kültüründe Yaratılış...
 • » "Zöhre Ana, an Alevi prophetess" (Zöhre...
 • » Alevi nedir-Alevilik nedir-Alevilik...
 • » Chp'nin Umudu Zöhre Ana| Türkiye Gerçeği
 • » Zöhre Ana'nın Flash TV'de Erkal Zenger...
 • » "Zöhre Ana" /TARAF Gazetesi/
 • » Aleviliğin Yaşayan Tek Piri, Pir Zöhre...
 • » "Atatürk İçin Yas Orucu ve Etli Pilav"...