Data tipleri programcının compiler’e datanın nasıl saklanacağını bildirmekte kullandıkları bir yoldur. Bir değişken tanımlandığı anda onun data tipinide mutlaka tanımlamak zorundasınızdır.

Bazı data tipleri kullanılan dil tarafından standart olarak tanımlanmıştır zaten.Diğer tipleri
ise kullanıcı kendisi tanımlayabilir.Pascal bu tip bir esnekliği ilk sağlayan dillerden birisidir.
Kullanıcı tarafından tanımlanan tipler Pascalda TYPE bloğunda tanımlanır.


Type
tip1 = tip_tanımı1; (* Her yeni tipe bir isim verilir ve önceden tanımlı tipler kullanılarak tanımlanır *)
tip2 = tip_tanımı2; (* İstediğimiz kadar tip tanımı yapabiliriz *)
tip3 = tip1; { Yeni tanımladığımız bir tipi başka bir tip tanımı için de kullanabiliriz. Tip tanımları bazen çok karmaşık olabilecekleri gibi bazen de çok basit olabilirler }
int = integer;
CharData = array['A'..'Z'] of Byte;

Var
var1 : tip3 (* her yeni değişken için bir isim ve bir tip verilir. *)
var2, var3 : tip2 (* aynı tipte olan değişkenler bir defada tanımlanabilir *)
Sayı : int;
Char_dizi : CharData;Type bloğunun en önemli kullanım yerleri ise record (kayıt) ve set (küme) tipi tanımlardır.

Record yapısı:
Record tipi dosyalama işlemlerinde kayıt desenini oluşturmakta kullanılır.Yani bir tek kayıt için,
o kaydın hangi alanına hangi değişkenlerle erişilebileceğinin tanımlanmasında kullanılır.Örneğin
öğrenci takibi programı yapılacaksa, bunun için aynı kayıtta hem adı, hem soyadı hem de öğrenci
no’su tutulacak olsun.Bu kayıtları tek tek değişkenlere atayıp sonra dosyaya tek tek yazdırmak
yerine, hepsini record yapısı içindeki değişkenlere atayıp bir defada dosyaya yazdırmak daha
kolaydır.Buna benzer şekilde record yapısında tanımlı bir değişkenin içine dosyadan bir kayıt
okuduğunuzda istediğiniz alanlara kolaylıkla erişirsiniz.

Örnek :


Type
Ogr_Kayit = record
No : integer;
Ad : String[30];
Soyad : String[30];
end;

var
Ogrenci : Ogr_Kayit; { Ögrenci değişkeni içinde No, Ad ve Soyad alanları }
... { bulunur. Bu alanlarla ilgili işlemler sadece öğrenci }
… { değişkeni kullanılarak yapılabilir. }Record yapısında tanımlanmış bir değişkenin içindeki değişkenlere direkt olarak erişemezsiniz.
Bu değişkenlere erişmek için Ogrenci.Ad, Ogrenci.No,… formatını kullanmalısınız.

Var_bloğunda_tanımlanan_değişken.alanın_adıalıntıdır.

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu
 • » Suriye'deki Alevi Köyleri'nde katliam
 • » Mustafa Kemal
 • » Kadir Mısırlıoğlu da DÖNDÜ
 • » Atatürk Diyor ki ..
 • » Hacim sultan ocaği
 • » Davranıscı Yaklasım
 • » Sevgi özel
 • » Çamuroğlu-Alevi gerilim
 • » Abdullah Gül'e uluslararası çağrı!

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Pascalda Dizi Kullanımı
 • » Case...Of
 • » Matematiksel İşlem Programı
 • » Regula Falsi
 • » copyy
 • » Bilgi Kopyalama
 • » sayıların ortalamasını alma
 • » Pascal Derleyicileri
 • » Kayan Yazı
 • » If...Then...Else