Gülbengi Muhammedi
Bismişah Allah Allah,Sabahlar ve Akşamlar hayrola
Hayırlar feth ola, şerler def ola, münkirler mat ola , münafıklar berbat ola,
Mü’minler şadı handan ola, her geldikçe hakkımızda haklı hayırlısı bile gele,
Dünyadan geçmişlerimizin ruh’u revanları şadı handan ola,seyyiatları hasenata tebdil ola,
Kur’an-ı azimüşşan ve ehlibeyti mutahharanın hürmetine kabirleri pür nur ola,
Hayatta bulunanlarımız ve sağ salim ve her bir müşkülleri halli asan olan Allah Erenler evlatlarımızı bağışlaya,
Hayırlı nasiplerimizi bol kısmetlerini ihsan eyleye, her türlü kötü işlerden ve felaketlerden afetlerden emin ve mahfuz eyleye.
Tuttuğumuz işler asan ve gönüllerimizin umdukları ihsan ola, hastalarımıza ****, dertlerimize deva, borçlarımızı eda etmekle müyesser ola,
Güzel vatanımız afatı semaviyeden emin ve mahfuz eyleye, düşmanlarımız kahhar ismi celiliyle kahrola , gökten hayırlı rahmet, yerden hayırlı bereketler ihsan ola,
Hak Muhammed Ali , yüce pirimiz hünkar Hacı Bektaşi Veli, Balım Sultan ,
Seyyid Ali Sultan , Şah Abdal Musa Sultan , Şahkulu Sultan , Mansur Sultan ,
Cümle piran, mürşidan erenler , evliyalar, üçler, beşler, yediler, kırklar katarlarından, dizarlarından, birliklerinden, dirliklerinden ayırmayıp hizmeti ruhaniyeleri, safa nazarları üzerlerimizde baki olan Allah eyvallah hü dost.