Sevgili Canlar,

Forum kuralları, bu başlık altında güncellenecektir , sizlerden ricamız kurallara gereken özeni göstermenizdir.


“Ana Forum” Kuralları:
 • Genel Kurallar:

1)Zöhre Ana Forum (Bundan sonra “Ana Forum” manasında “AF” olarak kısaltılacaktır) dini, siyasi, bilimsel, sosyal vb. türden yazıların yazıldığı, aşağıda ayrıntılı olarak belirtilecek türler hariç olmak üzere video, resim, doküman gibi çeşitli dosyaların paylaşıldığı “kültürel bir paylaşım platformudur”.

2)Forumumuzun dili Türkçedir. Türkçe karşılığı verilmek kaydıyla yabancı dilde yazılar yazılabilir.

3)“AF” bir “Alevi Forumu”dur. AF sınırları içerisinde Aleviliğin kutsal saydığı değerlere, Pirlere, Zöhre Ana'ya, Atatürk’e, Türk Milletine; ayrıca Foruma, yöneticilere ve de diğer üyelere hakaret etmek ve bunları küçük düşürücü mesajlar yazmak kesinlikle yasaktır.

4)Forumumuzda Alevilik dışında herhangi bir inancın, dinin vb.nin propagandasını yapmak yasaktır.

5)“AF” dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır.

6)Forumumuz başta Anayasa olmak üzere tüm kanunlarla bağlıdır. Forumumuzda herhangi bir yolla yasadışı örgütlerin propagandasını yapmak; ayrıca bir sanatçının tüm albümünü paylaşmak, bir yazarın kitabının tamamını aktarmak vb. türden korsan girişimlerde bulunmak, mesajlarda crack, serial, şifre kırma gibi uygulamalara ve pornografik içeriğe yer vermek kesinlikle yasaktır.

7)Forum üzerinde paylaşılan dosyaların kullanılması sonucu oluşan zararlardan ve kaynak belirtilmeden yazılan yazılardan ve üyelerin yorumlarından dolayı forumumuz sorumlu tutulamaz. Bu bağlamda sorumluluk üyeye aittir.

8)Forum Kuralları üyeler tarafından okunmuş kabul edilir. Kuralları bilmemek mazaret değildir. Kuralların güncel haline “Duyurular” bölümünden ulaşabilirsiniz.

9)Burada bahsi geçen kurallara uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımlar: Üyeliğin Süreli veya Süresiz Yasaklanması (popüler tabiriyle “Banlama”), Puan Cezası, Üyenin Mesajlarını Denetim Altına Almadır (kontrollü üyelik). Bu yaptırımların nasıl uygulanacağı yönetimin takdirindedir.

Önemli Hatırlatma:

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanununda, forumlar üzerinden yapılan bazı haberleşmelere de ceza verileceği açıklanmıştır.

Madde 125, 1. Fıkra:
"Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir."

Madde 125, 4. Fıkra:

"Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, üçte biri oranında artırılır."

 • Üyelikle ilgili Kurallar:

10)Forumumuza Üyelik ücretsizdir ve silinmez. Üyenin tüm paylaşımları kendi sorumluluğundadır. Yönetimce aksi kararlaştırılmadıkça konu veya mesaj silinemez.

11)Üye olurken veya daha sonra ahlaka ve adaba aykırı üye ismi, üye resmi seçmek (kullanmak) yasaktır. İsimlerini, imzalarını ve resimlerini propaganda amaçlı kullanan, ya da bunlar vasıtasıyla reklâm yapan üyeler, bu davranışlarına uyarılardan sonra devam ederlerse yasaklanır.

12)Yöneticilere önceden bildirmiş olmak kaydıyla aynı ip adresinden birden fazla üyelik alınabilir. Yalnız aynı ip adresinden ve farklı rumuzlarla alınmış bu üyeliklerin aslında bir kişiye ait olduğu; aynı şekilde bir kişinin birden fazla mail adresiyle farklı rumuzlar kullanarak foruma mesaj yazdığı, incelemeler sonucunda anlaşılırsa bu üyenin tüm üyelikleri yasaklanır ve mesajları silinir.

13)Diğer üyelere hakaret etmek kesinlikle yasaktır. Kişisel tartışmalar özel mesaj yoluyla yapılmalıdır. Kişisel tartışmaların yapıldığı ve dolayısıyla ekseninden uzaklaşan konular kapatılır. Özel mesaj yoluyla dahi olsa üyeler birbirlerine hakaret edemez. Yönetim bu yolda bir şikâyet alırsa üye gerekli şekilde cezalandırılır.


14)Üyenin Mesajlarının Denetim Altına Alınması (Kontrollü Üyelik): Forumda uyum sorunu yaşayan ve dolayısıyla forumun huzuruna ve düzenine olumsuz yönde etki eden üyeler uyum sağlayana kadar “Kontrollü üye” grubuna dâhil olurlar. Hangi üyenin kontrollü üye grubuna alınacağına yöneticiler karar verir. Kontrollü üyeler, diğer kayıtlı üyelerin sahip olduğu bir takım haklardan yararlanamazlar. Örneğin mesajları ve konuları yöneticilerin denetiminden geçtikten sonra yayınlanır, özel mesaj gönderemez, imza düzenleyemez, tecrübe puanı sistemini kullanamaz vb… Kontrollü Üyelik geçici bir statüdür. Üyenin foruma uyum sağladığı anlaşılırsa üye “Kayıtlı Üye” grubuna kaydırılır.

 • Üye yasaklama ve cezalar

15)Herhangi bir üye, Forum kurallarından; 1, 2, 4, 11, 12,13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25 maddelere muhalefet ederse;

· Bir kere uyarı verilir.
· Devamı halinde 1 hafta “Kontrollü Üye” statüsüne alınır ve “– 50” Ceza Puanı verilir.
· Devamı halinde 15 gün uzaklaştırılır.
· Devamı halinde süresiz yasaklanır.

16)Herhangi bir üye, Forum kurallarından; 3, 6, 7, 13, 20 maddelere muhalefet ederse;

· Üye 1 hafta “Kontrollü Üye” statüsüne alınır ve “– 50” Ceza Puanı verilir,
· Devamı halinde süresiz yasaklanır.

Ceza verilirken niyet göz önünde bulundurulur ve savunma hakkı verilir.

17)Bunların dışında bir yasaklama nedeni oluşmuşsa takdir Yöneticidedir.

 • Konu ve Mesajlarla ilgili Kurallar:

18)Üyelerimiz yeni bir konu açmadan önce Forumumuzun “Arama” seçeneğini kullanarak açmak istedikleri konunun daha önce açılıp açılmadığını kontrol etmelidirler. Aynı isimli ya da aynı içeriğe sahip konular açılamaz. Açıldığı takdirde konular kapatılır.

19)Forumumuzda Ana sayfada forum başlıklarının altında o forumun hangi konuları içerdiğine dair küçük açıklamalar mevcuttur. Konular bu açıklamalar doğrultusunda uygun forum başlığı altına açılmalıdır. Örneğin “Siyasi yorum ve tartışmalar, Siyaset Tarihi...” açıklamalı “Siyaset” forumunun altına “süper mp3ler” isimli bir konu açıldığı takdirde konu yöneticiler tarafından uygun foruma taşınacaktır. Bu, yanlışlıkla konuların farklı forumlara açılması durumu alışkanlık haline gelirse üye hakkında gerekli yaptırım uygulanacaktır.

20)Sadece mesaj sayısını arttırmak maksadıyla açıldığı veya yazıldığı açıkça belli olan konu veya mesajlar kapatılır, üye bir defalığına uyarılır.

21)Üyeler, Konu ve mesaj başlıklarında, mesajlarında ve imzalarında yer alan yazılarda Türkçeye gereken özeni göstermek zorundadırlar. Üyelerimizin, İmla kurallarına sürekli olarak dikkat etmemesi ceza almalarına sebep olabilir.

22)Mesajların tamamında büyük harf kullanmak, “bağırmak” anlamına geldiğinden yasaktır.

23)Mesajlarda ve imzalarda; hakaret etmek, düşüncesinden, inancından, ırkından vb. dolayı bir üyeyi , bir inanç grubunun tamamını aşağılamak, genel kanun, ahlak ve edep sınırlarının dışına çıkmak, her tür siyasi propagandaya, pornografik içeriğe, reklâma yer vermek, ne amaçla olursa olsun msn, skype, e-mail, icq gibi adresler vermek, kesinlikle yasaktır.

24)Forumumuzda reklâm amaçlı olarak diğer sitelerin linkini vermek yasaktır. Ancak AF’nin linkine sitesinde yer vermek isteyen sitelerin yöneticileri, AF yönetim ile irtibata geçtiklerinde, yönetimin onayından sonra “Duyurular” bölümündeki “Kardeş Sitelerimiz” başlığında reklâmlarını yapabilirler.

25)Forumda yazılan kurallara uygun görmediğinizi düşündüğünüz mesajları, “moderatöre bildir” butonunu kullanarak lütfen yönetime bildiriniz.


26)Üyelerimiz itibar puanları, kapatılan bir konunun neden kapatıldığı ile ilgili konular açamazlar. Bu gibi sorunlar kişisel sorunlar olduğu için Özel Mesaj yoluyla halledilmelidir.

 • Yöneticilerle İlgili Kurallar:

27)Forum yöneticilerinin görevi forumun düzenini ve huzurunu sağlamak ve muhafaza etmektir. Yöneticiler, üyeler hakkında hakkaniyet ilkesine uygun olarak işlem yaparlar.

28)Yönetimin kararlarına karşı itirazlar “Forum sayfalarından” değil; Özel Mesaj veya diğer iletişim araçları yoluyla yapılmalıdır.

29)Kuralların uygulanmasında tüm takdir yöneticilere aittir. Bu takdir hakkı hiçbir yöneticiye keyfi davranma hakkını vermez.

30)AF seviyeli ve ciddi bir paylaşım platformudur. Esas amacımız “Aleviliği anlatmak, yaşamak” ve bu doğrultuda inançlar farklı olsa dahi fikir birliği ve toplumsal uzlaşma temelinde sanal ortamdaki birlikteliği somuta taşıyarak topluma faydalı işler gerçekleştirebilmektir.


31)AF Yönetimi her hangi bir madde hakkında değişiklik yapma ve oluşacak ihtiyaçlara göre yeni maddeler koyma hakkına sahiptir.

 • Gizlilik ilkeleri

—Kişisel Bilgileriniz: Foruma üye olurken girdiğiniz kişisel bilgileriniz sadece forum yöneticileri tarafından görülecektir. Kullanıcı adınız hariç olmak üzere girmiş olduğunuz bilgileri istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

—Çerez’ler: Çerez’ler (cookie) tarafımızdan kişisel bilgi toplama aracı olarak kullanılmayacaktır.

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Erdoğan: Su kirliliği ciddi boyutlarda
 • » 'Esed' yeniden Esad mı oluyor
 • » Tevfik Çavdar ( 1931)
 • » "İktidara tarihi görev...
 • » Tebrikler merdo...
 • » ''Sekiz paket!''
 • » Ali Rıza Albayrak - Hüseyin Albayrak -...
 • » 250 bin dolar kazanma şansı
 • » Alevi Bektaşi Kitapları
 • » Alevilere 'yol' ayrımcılığı ....

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » FORUM KURALLARI- Lütfen Okuyun