uses
ZLib;

{ Compress a stream }

procedure CompressStream(inpStream, outStream: TStream);
var
InpBuf, OutBuf: Pointer;
InpBytes, OutBytes: Integer;
begin
InpBuf := nil;
OutBuf := nil;
try
GetMem(InpBuf, inpStream.Size);
inpStream.Position := 0;
InpBytes := inpStream.Read(InpBuf^, inpStream.Size);
CompressBuf(InpBuf, InpBytes, OutBuf, OutBytes);
outStream.Write(OutBuf^, OutBytes);
finally
if InpBuf <> nil then FreeMem(InpBuf);
if OutBuf <> nil then FreeMem(OutBuf);
end;
end;


{ Decompress a stream }
procedure DecompressStream(inpStream, outStream: TStream);
var
InpBuf, OutBuf: Pointer;
OutBytes, sz: Integer;
begin
InpBuf := nil;
OutBuf := nil;
sz := inpStream.Size - inpStream.Position;
if sz > 0 then
try
GetMem(InpBuf, sz);
inpStream.Read(InpBuf^, sz);
DecompressBuf(InpBuf, sz, 0, OutBuf, OutBytes);
outStream.Write(OutBuf^, OutBytes);
finally
if InpBuf <> nil then FreeMem(InpBuf);
if OutBuf <> nil then FreeMem(OutBuf);
end;
outStream.Position := 0;
end;


{
Example:
Compress the *******s of RichEdit1 and
calculate the compression rate.
Then save the stream to a file (ms2.dat)

Beispiel:
Komprimiert den Inhalt von RichEdit1 und
berechnet die Kompressionsrate.
Dann wird der Stream in eine Datei (ms2.dat) gespeichert.
}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
ms1, ms2: TMemoryStream;
begin
ms1 := TMemoryStream.Create;
try
ms2 := TMemoryStream.Create;
try
RichEdit1.Lines.SaveToStream(ms1);
CompressStream(ms1, ms2);
ShowMessage(Format('Stream Compression Rate: %d %%',
[round(100 / ms1.Size * ms2.Size)]));
ms2.SaveToFile('C:\ms2.dat');
finally
ms1.Free;
end;
finally
ms2.Free;
end;
end;

{
Loads the stream from a file (ms2.dat)
and decompresses it.
Then loads the Stream to RichEdit1.

Lädt den komprimierten Stream von einer Datei (ms2.dat)
und dekomprimiert ihn.
Dann wird der Stream wieder in RichEdit1 geladen.
}

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
ms1, ms2: TMemoryStream;
begin
ms1 := TMemoryStream.Create;
try
ms2 := TMemoryStream.Create;
try
ms1.LoadFromFile('C:\ms2.dat');
DecompressStream(ms1, ms2);
RichEdit1.Lines.LoadFromStream(ms2);
finally
ms1.Free;
end;
finally
ms2.Free;
end;
end;
alıntıdır

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Avrupa'da büyük vahşet
 • » 'Ben istifa ederdim'
 • » Google Phantom Güncellemesi
 • » Alevi mi Doğduk Yoksa Aleviligi seçtik...
 • » Hastane enfeksiyonu bebekleri öldürüyor
 • » Askeri savcıdan Ergenekon savcısına suç...
 • » Angry Painter Brushes 2
 • » Suriye'de isyancılar 'Alevi köyündeki...
 • » İzin istiyorum
 • » Şeker boğaz ağrısını geçiriyor

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Dosya Sıkıstırma Ve Acma
 • » Bilgisayarınıza Bağlı Yazıcıları Bulun
 • » Girilen Tc Kimlik No Doğru Mu?
 • » Control Panel Ayarları
 • » Delphi İle Outlook Üzerinden Mail...
 • » Varsayılan Delphi component, bileşen...