using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Configuration;
using System.Text;
using System********s.Forms;
using mysqlBaglantiNesnesi;
using System.Data.SqlClient;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace OgrenciSinifYonetimi
{
public partial class OgrenciEkle : Form
{
mySqlBaglanti myBaglanti;
string BaglantiMetni;
string sqlText;
MySqlConnection myCon;
string secilenId;
public OgrenciEkle()
{
InitializeComponent();
}

private void OgrenciEkle_Load(object sender, EventArgs e)
{
BaglantiMetni = ConfigurationSettings.AppSettings["baglantiMetni"];
myBaglanti = new mySqlBaglanti(BaglantiMetni);
myCon= new MySqlConnection(BaglantiMetni);
ogrenciListesi();
}

private void yeniKayitButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
sqlText = string.Format("INSERT INTO ogrenci(ogrenciad,ogrenciveliad,yas) VALUES('{0}','{1}','{2}');", textBox1.Text, textBox2.Text, comboBox1.Text);
myBaglanti.baglantiAc();
myBaglanti.SorguYaz(sqlText);
myBaglanti.baglantiKapat();
textTemizle();
ogrenciListesi();
}

void textTemizle()
{
textBox1.Text = "";
textBox2.Text = "";
comboBox1.Text = "";
}


void ogrenciListesi()
{
sqlText="SELECT * FROM ogrenci";
MySqlDataAdapter myDataAdapter = new MySqlDataAdapter(sqlText, myCon);
DataTable myDataTable = new DataTable();
myDataAdapter.Fill(myDataTable);
dataGrid1.DataSource = myDataTable;
}

private void dataGrid1_CurrentCellChanged(object sender, EventArgs e)
{
secilenId = dataGrid1[dataGrid1.CurrentRowIndex, 0].ToString();
textBox1.Text=dataGrid1[dataGrid1.CurrentRowIndex,1].ToString();
textBox2.Text = dataGrid1[dataGrid1.CurrentRowIndex, 2].ToString();
comboBox1.Text = dataGrid1[dataGrid1.CurrentRowIndex, 3].ToString();
}

private void KaydetButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
sqlText = string.Format("Update ogrenci Set ogrenciad='{0}',ogrenciveliad='{1}',yas='{2}' WHERE ogrenciid={3}", textBox1.Text, textBox2.Text, comboBox1.Text,secilenId);
myBaglanti.baglantiAc();
myBaglanti.SorguYaz(sqlText);
myBaglanti.baglantiKapat();
textTemizle();
ogrenciListesi();
}

private void silButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
sqlText = string.Format("DELETE FROM ogrenci WHERE ogrenciid={0}",secilenId);
myBaglanti.baglantiAc();
myBaglanti.SorguYaz(sqlText);
myBaglanti.baglantiKapat();
textTemizle();
ogrenciListesi();
}
}
}

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Belediyeler ve cemevleri - 1
 • » Büyüksün Elvan
 • » Namaz Türkçe Kılınmalı
 • » Sahnede elbisesi koptu! Rezil oldu!
 • » Microsoft Surface 3 tam bir hayal...
 • » Mizah dergisi Penguen, buhafta kopya...
 • » Kurban olduğum Allah verdikçe veriyor!..
 • » Tepebaşı, Kültür ve Sanat Hayatına Yön...
 • » Amazon'un su seviyesinde artış var
 • » Fenerbahçe'yi rahatlatan imza

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » C# ve Kural Dışı Durum Yönetimi
 • » Cd Seri Numarası Bulma
 • » C# ile WMI Nasıl Kullanılır?
 • » C# Kayıt Programı
 • » C# ve Crystal Reports 10
 • » C# Ögrenci Sınıf Yönetimi
 • » C# Okey 1.0
 • » tahmin ettigin sayiyi bul
 • » sorting array
 • » C# Kalıtım Nesneleri Oluşturma