11 EKİM 1915 - Atatürk'ün, Çanakkale'den, İstanbul'da bulunan Salih (Bozok) Bey'e mektubu:
"Karşımızdaki düşman, artık güçsüz bir hale gelmiştir, inşallah yakında tamamen atılır. Herhalde vatanımız bu yönden emindir!"


Kardeşim Salih,
Mektuplarınızı aldım. Samimiyet ve fart-ı uhuvvetinize teşekkür ederim. Yüzbaşı Ahmet Efendi şıfahen çok selamlarınızı da getirdi. Nuri Bey'le ara sıra görüşüyoruz.
Karşımızda düşman artık bimecal bir hale gelmiştir. İnşallah yakında kamilen def edilir. Herhalde vatanımız bu cihetten emindir. Arkadaşların size söyledikleri şeyin henüz husul bulmamış olması cay-ı istigrabdır. Elbette ona istihkak kesp edilmiştir. Fakat "Kim olur zor ile maksuduna ruhayab-ı zafer/Gelir elbette zuhura ne ise hükm-i kader".

Bilirsin ki bizim maksudumuz vatana büyük bir mikyasta arz-ı hizmet eylemektir. Arkadaşların temenniyatı maksut olan hizmeti ifa edebilecek maddî mertebedir. Tabiî zamanı gelince. Kaderde varsa o da olur. Bir aralık canım sıkıldı. Tekaüt olup kûşegüzin inziva olmayı da düşündüm. Olmadı. Şimdilik Cenab-ı Hakk'ın azametine sığınarak çalışıyorum.
Gözlerinizden öperim.

alıntıdır...

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » 'Neron'lar Ataşehir'de
 • » Maraş-Malatya-Kayseri'de Sol Hareket ve...
 • » Davutoğlu Bulgaristan'ı uyardı
 • » Uğur Dündar Büyük düeollyu değerlendirdi
 • » Tahtacılar Kimlerdir ? nedir ?
 • » "Alevi imam atayacağız"
 • » 14 yaşında okula sarhoş giden var!
 • » Yasaklanan ve Kontrol Altına Alınan...
 • » Arda'nın numarası neden 66?
 • » Özel Mesajlar!

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Atatürk’ün Dış Politika Anlayışı
 • » Ermeniler yine KAŞINIYOR..
 • » "Türk Tarih Kurumu Atatürk'ü...
 • » Mustafa Kemal'e Sesleniş
 • » Ata'nın İçki Sofrası
 • » Birinci Dünya Savaşı'ndaki Hizmetleri
 • » Atatürk'ün Hayatı
 • » Çanakkale Zaferi ile İlgili Yazı - ...
 • » Çanakkale Zaferi'nin görüntüleri
 • » ATATÜRK'ÜN Künye Bilgileri