11 EKİM 1915 - Atatürk'ün, Çanakkale'den, İstanbul'da bulunan Salih (Bozok) Bey'e mektubu:
"Karşımızdaki düşman, artık güçsüz bir hale gelmiştir, inşallah yakında tamamen atılır. Herhalde vatanımız bu yönden emindir!"


Kardeşim Salih,
Mektuplarınızı aldım. Samimiyet ve fart-ı uhuvvetinize teşekkür ederim. Yüzbaşı Ahmet Efendi şıfahen çok selamlarınızı da getirdi. Nuri Bey'le ara sıra görüşüyoruz.
Karşımızda düşman artık bimecal bir hale gelmiştir. İnşallah yakında kamilen def edilir. Herhalde vatanımız bu cihetten emindir. Arkadaşların size söyledikleri şeyin henüz husul bulmamış olması cay-ı istigrabdır. Elbette ona istihkak kesp edilmiştir. Fakat "Kim olur zor ile maksuduna ruhayab-ı zafer/Gelir elbette zuhura ne ise hükm-i kader".

Bilirsin ki bizim maksudumuz vatana büyük bir mikyasta arz-ı hizmet eylemektir. Arkadaşların temenniyatı maksut olan hizmeti ifa edebilecek maddî mertebedir. Tabiî zamanı gelince. Kaderde varsa o da olur. Bir aralık canım sıkıldı. Tekaüt olup kûşegüzin inziva olmayı da düşündüm. Olmadı. Şimdilik Cenab-ı Hakk'ın azametine sığınarak çalışıyorum.
Gözlerinizden öperim.

alıntıdır...

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Emin Çölaşan: Bu kez 10 Kasım’da...
 • » Alevilerin solda mücadele birliği
 • » Hayat Size Neyi Öğretti.
 • » Sanki Bugün İçin Söylenmiş..
 • » İnternet beyine yararlı
 • » Sakıncalı Piyade....
 • » Taha Akyol ( 1946)
 • » Kerbela'ya büyük akın
 • » Rize'de standa saldırı
 • » Katil polisi kurtarıyorlar.. .

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Atatürk ve 19'UN SIRRI
 • » 6 Ekim 1923-İstanbul'un Kurtuluşu
 • » Atatürk'ün Hayatı
 • » Atatürk'ün Özlük Dosyası
 • » Ermeniler yine KAŞINIYOR..
 • » Atatürk'ün Kurduğu Kurum Ve Kuruluşlar
 • » Yeni müzik kurumlarının açılmasında...
 • » Lozan Barış Antlaşması
 • » Kurtuluş Savaşı Dönemindeki Hizmetleri
 • » “Mustafa Kemâl Paşa’nın United Press...