MÜZİK SANATCILARININ ATATÜRK’ÜN MÜZİK GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA YETİŞTİRİLMESİ

Atatürk döneminde, çağdaş Türk müziğinin geliştirilmesi için; “Türk Beşleri’’ diye adlandırılan kişilerden oluşan ve müziğimizin bugünkü çağdaş seviyeye ulaşmasında büyük emeği geçen sanatçılardan Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses Devlet bursu ile müzik eğitimi için yurt dışına gönderilmişlerdir.
Ankara’da “Musiki Muallim Mektep’inin” kurulmasından sonra Avrupa’ya başka öğrenciler de gönderilmeye başlandı.Mektebinin kurulmasından sonra Avrupa’ya başka öğrenciler de gönderilmeye başlandı.Mektebinin kurulmasından sonra Avrupa’ya başka öğrenciler de gönderilmeye başlandı. Avrupa’daki eğitimini tamamlayan genç sanatçılar, yurda döndükten sonra hem çağdaş anlamda müzik eserleri bestelemiş hem de çeşitli müzik okullarında öğretmenlik yapmışlardır.
1934 yılın da’’ Milli Musiki ve Temsil Akademisi Kuruluş Kanunu’’ çıkarıldı. ‘’Müzik İnkılâbı’nın’’ pıroğramını yapmak için bir kurul oluştuldu. Bu konu için Avrupa’dan getirilen uzmanlar çalışmalara başladılar. Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan çağdaş besteci ve yorumcular yetiştirildi. Ayrıca Paul Hindemith (Paul Hindemit) ve Bela Bartok gibi büyük müzik adamları da Türkiye’de araştırma ve incelemeler yapmış ve müzik alanında kendilerinden yararlanılmıştır.
Atatürk’ün sağlığında başlatılan müziğimizin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ölümünden sonra da devam edilmiştir.
1948 yılında, üstün yetenekli çocukların yurt dışına öğrenim görmeleri için özel bir yasa çıkarıldı. Bu yasa doğrultusunda yurt dışına ilk gönderilen sanatçılar, Piyanist İdil Biret ve Kemancı Suna kandır.
ATATÜRK’ÜN MÜZİK GÖRÜŞMELERİNİ ÇÖZÜMLEYİŞ VE YORUMLARI Toplumlardaki değişiklikler ve yenilikler,kendini önce müzikte göstermektir. Bunu fark eden Atatürk,müziğe gereken önemi vermiş ve bu alanda büyük atılımlar gerçekleştirmiştir.Atatürk,güzel sanatlar içinden müziğe verdiği önemi,konuşmalarında da dile gelmiştir.Bu konuşmalarının birinde ‘’Bir Ulusun musiki eğitiminde önem verilmezse, o ulusu ilerletmenin mümkün olmayacağını ‘’görüşünü belirtmiştir.Diyerek müzik konusunda bilinçli olarak hareket ettiğini vurgulamıştır.
Atatürk,müzikle ilgili düşüncelerini ‘’Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.’’sözü ile belirtmiştir.O,müziğin toplum hayatında çok önemli bir yeri olduğunu ise
‘’Hayatta müzik lazım değildir.Çünkü hayat müziktir.Müzikle ilgili olmayan varlık insan değildir. Eğer söz konusu olan hayat insan hayatı ise, müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat saten mevcut olmaz.’’ sözleri ile belirtmiştir.
Atatürk;‘’Her milletin kendisine özgü gelenek,kendine göre,milliği özellikleri vardır.Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır.Milliği müziğimizi,modern teknik içinde yükseltme çalışmalarına,daha çok emek verilecektir. Dünyanın her türlü ilminden,buluşundan,gelişmesinden istifade edelim,lakin unutmayalım, asıl temeli kendi çizdiğimizden çıkarmak mecburiyetindeğiz’’ sözleri ile ulusal müziğin özünü koruyarak geliştirilmesini vurgulamıştır.
Atatürk’ün yaptığı Türk Müzik İnkılâp’ını kısaca; ‘’Türk müziğini kendisine özgü geleneksel yapısı içinde,uslüp ve biçim özelliği değiştirilmeden geliştirilmesi ve çağdaş bir yapıya kavuşturulması’’ sözleri ile ulusal müziğin özünü koruyarak geliştirilmesini vurgulamıştır.
Türkiye müzik alanında Dünyada ki saygın ülkeler arasındadır.Ülkemizin müzik alanında bu kadar ilerlemesinin en büyük nedeni, Atatük’ün belirlediği müzik ilkeleri doğrultusunda Cumhuriyet Döneminde başlatılan çalışmaların günümüze kadar aynı hızla devam etmesidir.

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Giant's Causeway-Devlerin Geçidi
 • » İzmir kadını 'Atatürk' dedi
 • » Herkes için endişe verici
 • » Mutlu yıllar Mehmet Ali
 • » AKP Balıkesir İl Yönetimi istifa etti!
 • » Hiç?
 • » Atatürk ' ün Slüeti Ay ' da !!!!
 • » Alevi türküleri - Abdal - Ervah-ı Ezelde
 • » "Darısı Melih Gökçek'in...
 • » İnönü, Atatürk'ü ölmeden önce nasıl...

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Atatürk bir kamil insandı...
 • » Müzik sanatçılarının Atatürk'ün müzik...
 • » Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri
 • » Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi İçin...
 • » Mustafa Kemal ATATÜRK
 • » Atatürk (Özel belgeler ve yazdığı...
 • » Atatürk'ün Sivas Ziyareti
 • » Çanakkale'de 57.Alay
 • » 70 Yıl Sonra...
 • » Atatürk'ün Sol Gözünün Hafif Şehla...