Gösterilen Sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Atatürk Evliyadır - Mustafa Cemil Kılıç

 1. #1
  Söz Ola Beri Gele donanma44 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  06-12-2007
  Bulunduğu Yer
  Şırnak
  Mesajlar
  9.505
  Ettiği Teşekkür
  112
  191 mesaja 238 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  30

  Arrow Atatürk Evliyadır - Mustafa Cemil Kılıç

  Ali’siz Aleviliğin Çakal Postu: Atatürk'süz Alevilik...

  Mustafa Kemal Atatürk’ü bir dine, mezhebe, coğrafyaya ve bir zaman dilimine sığdırabilmek mümkün değildir. O, öyle şeyler yapmıştır ki yaptıklarıyla evrensel ve zaman üstü bir kişilik olarak insanlığın ve tarihin idrakine nakşolmuştur.

  Mustafa Kemal, herkesin kendisinde bir şeyler bulduğu sonsuz bir kaynak gibidir. Akılcı, devrimci, yurtsever, ilerici, milliyetçi ve insaniyetçi kimliğiyle rehberliği muhkem bir kişiliktir.

  Mustafa Kemal, “Benim akıl ve bilimden başka hiçbir manevi mirasım yoktur” diyerek tıpkı “ Aklım dinimdir” diyen Hazreti Ali gibi insanlığa daima bilimi ve aklı işaret etmiştir. Akıl ve bilim, medeniyet yolunu ışıtan sonsuz bir ışık kaynağı gibidir. İnsanlığa aklı ve bilimi telkin etmekten daha büyük bir hizmet düşünülemez.

  Türk ulusuna istiklal mücadelesinde önderlik eden Mustafa Kemal, gerçekleştirdiği anti emperyalist savaşla mazlum halklar dünyasına da umut ve güç kaynağı olmuştur. Bilindiği üzere Türk istiklal savaşı, doğulu halkların batı sömürgeciliğine karşı özgürlük bayrağını yükseltmelerine cesaret vermiş ve emperyalizme diz çöktüren ilk hareket olarak Mustafa Kemal marifetiyle dünya tarihine geçmiştir.

  O büyük ve emsalsiz bir dahidir. Onun yaptıklarını başkaları hayal bile edememiştir. Bir halkın yazısından kıyafetine, dilinden dinine kadar neredeyse her şeyini yeni baştan düzenleyen ve yeni bir biçim veren yeryüzünde başka kim vardır?

  Yaptıkları ve yapmak istedikleriyle ilgi odağı olmuş, büyük hayranlıklar kazanmış, çok sevilmiş ve çok yüceltilen kutlu bir önder olmuştur.

  Elbette ki onun da düşmanları vardı. Günümüzde de var ve daima var olacaktır.

  Bilinmelidir ki ona düşman olmak, hurafelere dost olmaktır.

  Ona düşman olmak, geriliğe, yobazlığa, karanlığa ve yoksulluğa dost olmaktır.

  Ona düşman olmak, emperyalizme, esarete, köleliğe, faşizme, bölücülüğe ve ırkçılığa dost olmaktır.

  Ve ona düşman olmak, şeytana dost olmaktır.

  Mustafa Kemal, bütün insanlık dünyasının emsalsiz bir değeridir.

  Kuşku yok ki o, başta Anadolu Türklerinin ve bütün Türk dünyasının ulusal kahramanıdır. Sünnisi, Şiisi, Alevisiyle hatta inananı, inanmayanıyla Türk ulusunun tümünün önderi ve öncüsü olan Mustafa Kemal Paşa, bazı bakımlardan ise Aleviler için daha da önemli ve değerli addedilmiştir.

  Alevilerin ona duyduğu sevgi ve bağlılık gerçekten dikkate şayan ve hayranlık uyandıran bir mahiyete sahiptir.

  Aleviler için Atatürk neden bu denli öneme sahiptir. Alevilerin Atatürk sevgisinin kaynağı nedir?

  Bu sorulura nesnellikle yanıt aramak gerçeği görmemizin ilk koşuludur.

  Aleviler, 6 asırlık Osmanlı idaresinde uzun yıllar hatta yüzyıllar boyunca şeriat yasaları nedeniyle baskı ve zulme maruz kalmışlardır. Osmanlı şeyhülislamları tarafından haklarında sürgün ve idam fetvaları yayınlanan Aleviler, varlıklarını sürdürebilmek için sürekli göçmek, dağ başlarına yerleşmek, zaman zaman da kimliklerini gizleyerek yaşamak zorunda kalmışlardır.

  Özellikle Yavuz Selim devrinden itibaren büyük ölçüde Sünni Hanefi şeriatına dayanan, itikadi açıdan ise daha ziyade Eş’ari inancını temel alan Osmanlı idaresi heterodoks, mistik / ezoterik İslam inancını temsil eden Alevilik ve Bektaşilik üzerinde ortodoksinin ağır zulmünü acımasızca icra etmiştir. On binlerce Alevi katledilmiş, binlerce Alevi / Bektaşi önderi idam edilmiştir.

  Aleviler ve tüm batıni gruplar Anadolu topraklarında Babailerden beri egemen din ve siyaset anlayışına karşı sürekli başkaldırmışlardır. Bu başkaldırı Osmanlı döneminde de devam etmiştir. Şeyh Bedrettin’ler, Bozoklu Celal’ler, Pir Sultan’lar Alevi Türkmen isyan geleneğinin destansı halkalarıdır. 16. yüzyılda Safevi rüzgarıyla yeni bir sürece giren zulme isyan dalgası 17. yüzyıldan itibaren 2- 3 asır süren Celali başkaldırılarıyla devam etmiş ve son Celali Mustafa Kemal Paşa ile anti emperyalist ulusal kurtuluş mücadelesi sonucu Cumhuriyete taşınmıştır. Yüzyıllardır süren Alevi Türkmen ayaklanmacıları Safevi Devleti’nin kuruluşunu saymazsak ilk kez Mustafa Kemal ile birlikte zafer kazanmıştır. Cumhuriyet; Alevisi, Sünnisi, Caferisiyle bütün Türk ulusunun zaferidir. Dolayısıyla Cumhuriyet aynı zamanda bir Alevi Türkmen zaferidir.Zira; Cumhuriyet ile birlikte artık Aleviler, şeyhülislam fetvasıyla katledilmekten kurtulmuşlardır.

  Halifeliğin kaldırılışı ile de Hz. Ali ve evlatlarına yapılan zulmün süreği olarak devam eden Alevilere yönelik hilafet baskısı da son ermiştir.

  Osmanlı döneminde hiçbir zaman devlet yöneticisi / memuru olamayan Aleviler, Cumhuriyet devrinde TBMM Başkan vekilliği, mebusluk, bakanlık vb. olabilme imkanına kavuşmuşlardır.

  Aleviler, Atatürk Cumhuriyeti ile birlikte şehre inebilmişler, yüzyıllardır maruz kaldıkları izolasyondan kurtulup toplumun diğer kesimleriyle entegrasyon sürecine girmişlerdir.

  O halde Aleviler, Atatürk’e çok şey borçludurlar. Atatürk’ün yaptıkları öyle bir heyecan yaratmıştır ki, bazı Aleviler, hayranlık ve hayret içerisinde; “ Yoksa Hz. Ali, Mustafa Kemal donunda yeniden mi zuhur etti ? “ diye düşünmüşler ve pek çoğu bunun böyle olduğuna inanmışlardır.

  İşte tüm bunlardan dolayı Alevilerdeki Atatürk sevgisi, hemen hemen her Alevinin evinde Atatürk resminin asılı bulunmasıyla tezahür ettiği gibi aynı zamanda Alevi ibadethanelerinde de Atatürk resimleri dini ve manevi bir Alevi önderinin gibi baş köşeye konulmuştur.

  Cem evlerinde Atatürk’ün resimleri Hz. Ali ve Hacı Bektaş Veli’nin resimleriyle birlikte müminlerin temaşa ettikleri mukaddes figürler arasına girmiştir.

  Evet; Atatürk sadece siyasi bir önder değildir. O, siyasi önder olmasının yanı sıra aynı zamanda manevi ve dini bir önderdir. Tıpkı yüce peygamberimizin hem siyasi hem de dini önder oluşu gibi. Tıpkı Hz. Ali’mizin hem siyasi hem de dini bir önder oluşu gibi…

  Yüce Atatürk’ün dine, İslam’a ve bilime, akla ve insanlık değerlerine, Türk tarihine, ahlak ve erdeme ilişkin sözleri ve eylemleri incelendiğinde görülecektir ki o gerçekten, şeksiz ve şüphesiz bir dini önderdir. Hakk’ın tecelli ettiği evliyaullahtandır. Erendir, ermiştir.

  Bu inancımızın bir göstergesidir ki yüce Atatürk’ün yaşamı hiç kimse için söz konusu olamayacak düzeyde olağan üstülüklerle doludur. 57 yıl gibi kısa bir ömürde yaptıkları, gerçekleştirilmesi için yüzyıllar gereken işlerdir. Öngörüsü, becerisi, azmi ve iradesiyle aşılmaz denilen engelleri aşmış, yıkılmaz denilen kaleleri yıkmış, kurulmaz denilen binaları kurmuş, yürünmez denilen yolları yürümüş, başka toplumların 300 yılda geçtiği tünelden Türk ulusunu 15 – 20 yılda geçirmiş şanlı devrimciyi manevi bir önder olarak görmemek kesinlikle körlüktür.

  Hal böyleyken Atatürk karşıtlığının Alevilerin arasına kadar sızmış olması, cem evlerinden Atatürk’ün resimlerinin çıkarılmaya yeltenilmesi, ulu önderin Dersim olayları üzerinden neredeyse katliamcılıkla suçlanmaya çalışılması son derece hazindir.


  Oysa bilinmelidir ki bu ülkede Atatürk’ün alternatifi gericilik, hurafe, yobazlık, yoksulluk, teokratik baskı ve zulümdür. Zira; ümmetten ulusal devlete, gericilikten bilime geçişin adıdır Mustafa Kemal Atatürk !

  Atatürk, Türk ulusunun kimliği, şerefi, varlığı ve dirliğidir. Nasıl ki Türk ulusu Atatürk’süz düşünülemezse Alevilik de onsuz düşünülemez. Atatürk’süz Alevilik, Ali’siz Alevilik çalışmalarının büründüğü çakal postudur. Unutmayalım ki, laik Atatürk cumhuriyetinin son bulmasında en büyük acıyı Aleviler yaşayacaktır. Mustafa Kemal aşkıyla yanıp tutuşan biz Aleviler, dünyaya eşi benzeri gelmemiş, kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin baş mimarı olan bu büyük insanı savaş suçlusu ve Alevi düşmanı ilan etmelerine izin vermemeli, dik durup ileriye bakmalıyız.


  Bilinsin ki, Aleviler ve Atatürk ayrı düşünülemez. Biz halka gerçeği anlatmak uğruna ölümü göze alanlardanız. Zira, dünyanın öbür ucunda tanımadığımız insanın gözyaşı bile yakar bizim yüreğimizi…


  Bir kutsal sudur Mustafa Kemal Paşam !
  Akar gürül gürül; sığmaz zamana…

  Ulu Atam,
  Açtığın yolda, gösterdiğin ülküde, hiç durmadan yürüyeceğimize ant içeriz…

  72 milyonluk Türkiye halkının, 260 milyonluk Türk halkları dünyasının ve bütün insanlık aleminin emsalsiz şahsiyeti…


  Manevi hatıran önünde derin bir saygı ve ürpermeyle eğiliyorum.

  Işıklar içinde uyu… /


  MUSTAFA CEMİL KILIÇ

  Tüm forumdan rastgele konular:

  • » Urfa Valisi Saldırının Canlı Bomba ile...
  • » 30 Ağustos Zafer Bayramı
  • » Bu pankartlar unutulmaz
  • » 32. Gün Alevi dedesi iftarına konuk oldu
  • » Kanal Sokak çalışanları yayını...
  • » Marmaray’ın adı ’Şah İsmail’ olsun
  • » Başbakan Erdoğan açılımı kadınlara...
  • » 19. Pir Sultan Abdal Geleneksel Kültür...
  • » ATATÜRK olmasaydı
  • » Doğadaki İlginç Dostluklar.

  Aynı kategoriden rastgele konular:

  • » Abd kaynaklarında atatürk
  • » Atatürk'ü Sevmek İbadettir - SALİH TUNA
  • » Atatürk’ün 1934 Model Lincoln Makam...
  • » Atatürk, İnönü'yi neden görevden aldı?
  • » Atatürk'ün Hacıbektaş'a Gelişinin...
  • » Atatürk ve 19 Mucizeleri
  • » Gezi Gençliği Atatürk’ü Yanlış Anladı.
  • » 'Atatürk keşke diktatör olsaydı!'
  • » ‘Atatürk’ kavgası!
  • » Gençlik Andı
  [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] - [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] -[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] - [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] - [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

  [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

 2. #2
  Söz Ola Beri Gele donanma44 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  06-12-2007
  Bulunduğu Yer
  Şırnak
  Mesajlar
  9.505
  Ettiği Teşekkür
  112
  191 mesaja 238 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  30

  Standart

  Bu makaleyi okuduğumda gözyaşlarımı tutamadım.

  Atatürk'ün gerçek varlığı artık Pirimiz Zöhre Ana sayesinde gün yüzüne çıkıyor.

  Şu makaleyi onlarca kez okumak lazım. Ben okumaya doyamadım.Çıktısını alıp panoma asacağım.

  Mükemmel bir tarih süzgecinden sonra Aatürk'ümüzün batini yönüne değinilmiş sanki Zöhre Ana'nın anlatımlarını yıllardır dinlemiş bir kişinin ağzından dökülmüş gibi.

  Mustafa Cemil Kılıç, sünni kökenli Türkmen bir İlahiyatçı.

  Alevilikle ilgili yazdığı kitaplardan dolayı İstanbul Hüseyin Bürge Lisesi Din Bilgisi ve Ahlak Dersi Öğretmeniyken Cemil Kılıç'ı SAğmacıalr Lisesine sürgün olarak göndermişlerdir.

  Yüreğin sağlık Mustafa Öğretmenim...
  [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] - [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] -[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] - [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] - [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

  [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

 3. #3
  Üyemiz yilmazen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  02-02-2009
  Yaş
  42
  Mesajlar
  84
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart

  Bu yazıya duygulanmamak elde değil, içtenlikle, samimiyetle ve tüm gerçekliğiyle yazılmış, kaleminize yüreğinize sağlık..

 4. #4
  Forum Gönüllüsü Şaduman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  02-02-2010
  Mesajlar
  762
  Ettiği Teşekkür
  21
  3 mesaja 5 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  15

  Standart

  Ortaokulda okurken Türkçe Öğretmenimiz; Atatürk aşığı, Mustafa Can Bartu isminde değerli bir insandı. Kendisine saygılar sunuyorum.
  Bizlere Atatürk'ü anlatmaktan hiç bıkmazdı. Bir konuşmasında, bir yazardan alıntı yaparak:
  "Atatürk kocaman bir dağa benzer, çok uzaktan baktığınızda O'nu tamamen gördüğünüzü sanırsınız. Ve gözünüzde büyütmezsiniz belki.
  Ama dağa yaklaştığınızda ne kadar yüce, ne kadar zengin, üzerinde binlerce güzellikleri bulunan eşsiz bir hazine olduğunu anlarsınız. Bu dağda binlerce canlı yaşamaktadır. Milyonlarca ayrıntı bulunmaktadır üstünde. Ağaçları, taşları, ormanda yaşayan milyonlarca canlı, milyonlarca yuva, çiçek, bitki türü.....
  Bunları anlamanız için tek tek araştırma yapmanız gerekli..
  Ve dağın eteklerine geldiğinizde Dağı tamamen keşfetmenizin imkansız olduğu ortaya çıkar. Siz sadece dağın bir yüzünün, bir kısmını görebilirsiniz. Tümünü algılamanız, anlamanız, görmeniz, güzelliklerini bir anda keşfetmeniz imkansızdır. Bu herkes için geçerlidir.”

  İŞTE ATATÜRK BÖYLESİNE ZENGİN, BÖYLESİNE GÜZELLİKLERLE DOLU, BÖYLESİNE ALGILANMASI GÜÇ, BÖYLESİNE YÜCE VE YÜKSEK, BÖYLESİNE DİMDİK VE AYAKTA, BÖYLESİNE EŞSİZ BİR HAZİNEDİR.

  Onu yok etmeye çalışmak ancak minik bir dağ faresinin dağın eteğinde toprağı eşelemesine benzer. Dağa asla zarar veremez.

  Atatürk’ün yüceliğinin farkına varmak istemeyen küçük beyinliler her zaman bu dağ örneğini hatırlayıp, YÜCE ATATÜRK’ün önünde saygı ile eğilmelidir.!!!
  Kurtuluş savaşını yapan
  Atatürk'tür senin Atan
  Allah'ın aslanı çıkan
  O da Ali'dir Zöhre Ana

 5. #5
  Üyemiz sultan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  19-08-2008
  Bulunduğu Yer
  çorum- sungurlu
  Yaş
  56
  Mesajlar
  269
  Ettiği Teşekkür
  1
  1 mesaja 1 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  15

  Standart

  Emeğine kalemine sağlık Mustafa Cemil Kılıç çok güzel bir makale olmuş yolun açık olsun
  bizlere bu bilgileri ulaştıran donannma 44 arkadaşada sonsuz teşekkürler

Konu Bilgileri

Bu konuyu görüntüleyenler

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

HAK SAHİPLERİNE ve YASAL MAKAMLARA Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, [email protected] mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler Hukuk Müşavirimiz tarafından incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Ayrıca, mahkemelerden talep gelmesi halinde hukuka aykırı içerik üreten ve hukuka aykırı paylaşımda bulunan üyelerin tespiti için gerekli teknik veriler sağlanacaktır.