YENİ MÜZİK KURUMLARIMIZIN AÇILMASINDA ATATÜRK’ÜN ÖNDERLİĞİ

Atatürk, her türlü yenilik ve ilerlemede öncü olma görevini üstlenen bir liderdi. Atatürk yeni müzik kurumlarımızın açılmasında da öncülük etmeyi sürdürmüştür. Onun sayesinde Osmanlı zamanından kalma mevcut müzik aletlerini iyileştirmiş,mo dernleştirmiş ve gelişmiştir. Bunların yanı sıra, kapatılan kurumların yerine çağdaş uygarlık seviyesine uygun ve ulusal müzik anlayışımıza yakışır yeni müzik kurumları açılmıştır.
Atatürk’ün önderliğinde,mü zik alanında yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır;
* Ankara’da ‘’Musiki Muallim Mektebi ‘’kuruldu (1924).
* ’’Mızıka-i Hümayun’’Ankara ’ya taşınarak ‘’Riyaset –i Musiki heyeti ‘’adını aldı(1924)
* İstanbul Belediye Konservatuvarı kuruldu(1926).
* Ankara Devlet Konsevatuvarı kuruldu(1936).
* Gazi Terbiye Enstitüsü Müzik Bölümü kuruldu(1937)
* Ankara’da Askeri Müzik Okulu öğretime açıldı(1938)
Bu kurumlar, Atatürk’ün düşünceleri ve direktifleri doğrultusunda günümüze kadar gelişerek gelmiştir.Atatü rk’ün düşünceleri ve direktifleri doğrultusunda günümüze kadar gelişerek gelmiştir.Günüm üzde çağdaş Türk müziğinin temeli olan bu kuruma, çeşitli senfoni orkestraları konservatuvarla r, üniversitelerin bünyesinde açılan müzik bölümleri, operalar, Güzel Sanatlar Fakülteleri ve liseleri eklenmiştir.

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Kermes'in birinci günü
 • » Photoshop Karma Fırça Seti
 • » Atatürk’süz Alevilik...
 • » Aleviler toplumsal muhalefet oluşturma...
 • » Diesel 2009-10 Sonbahar/Kış Ayakkabı...
 • » Evlilik Perisi:))))
 • » Bir Türk döner robotu yaptı
 • » Zoom Player Standard 5.0.2
 • » 6 dersi borçlu geçmeye ’hayır’
 • » Ezber bozan bilgiler : Zehirlenince...

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » 18 mart 1915 Çanakkale Zaferi
 • » Fidel Castronun Atatürk Hakkında...
 • » Atatürk'ü Anlatan Esaslı Bir Yazı...
 • » İki (ATATÜRK)Yurdumun gençlerine
 • » Atatürk (ilk meclis konuşması)
 • » ATATÜRK Neden Büyük?
 • » Kurtuluş Savaşı Dönemindeki Hizmetleri
 • » Mustafa Kemal Paşa’nin Afyon’da Türk...
 • » Atatürk bile onun sırrını...
 • » A T A T Ü R K den , E M İ R , V A R