<html>
<head>
</head>
<form action="ara.asp" Method="POST">
Aranacak kelime: <input type="text" size="20" name="aranan" class="style2"><font face="Tahoma">
<input type="submit" value="Ara " class="style3"></form>
</html>


ara.asp

<%
set baglanti = Server.CreateObject("adodb.Connection")
baglanti.open "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("data.mdb")
Set aranan = Server.CreateObject("adodb.RecordSet")
sql="SELECT * From kayitlar WHERE adi like '%" & Request.Form("aranan") & "%' "
aranan.open sql, baglanti, 1, 3
%>

<% Do While Not aranan.eof %>
<%=aranan("adi")%>
<%=aranan("tarih")%>

<%
aranan.MoveNext
Loop
%>

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Charlie Hebdo dergisine saldırı
 • » "Devlet teröre karşı acz...
 • » AKP'li başkan halife istedi
 • » Bayrak yürekte Atatürk bilinçte
 • » Periyodik Cetvel
 • » Espiriler
 • » 'Popun kralı' öldü
 • » ANADİLDE EĞİTİM CHP nin proğramında...
 • » Çanakkale Zaferi’nin 108.Yılı Kutlu...
 • » Açlıktan midede neden eziklik olur?

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Datareader Özellikleri
 • » ASP.Net ve C# (Türkçe)| 56 Hafta Kurs...
 • » Klasik ASP ile Bileşen Testi
 • » ASP ile Resimlerin Üzerine Yazı Yazma
 • » Asp.Net'te DataList Kontrolü
 • » ASP Kayıt listele
 • » ASP'nin Kullanım Alanları ve Avantajları
 • » ASP Kayıt arama
 • » Asp.NET İle Oracle Tablosundan Kayıt...
 • » Microsoft Visual Studio 2010 ile...