<html>
<head>
</head>
<form action="ara.asp" Method="POST">
Aranacak kelime: <input type="text" size="20" name="aranan" class="style2"><font face="Tahoma">
<input type="submit" value="Ara " class="style3"></form>
</html>


ara.asp

<%
set baglanti = Server.CreateObject("adodb.Connection")
baglanti.open "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("data.mdb")
Set aranan = Server.CreateObject("adodb.RecordSet")
sql="SELECT * From kayitlar WHERE adi like '%" & Request.Form("aranan") & "%' "
aranan.open sql, baglanti, 1, 3
%>

<% Do While Not aranan.eof %>
<%=aranan("adi")%>
<%=aranan("tarih")%>

<%
aranan.MoveNext
Loop
%>

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Düşen Elmalar
 • » New York'ta 5 Minare
 • » Dünyanın en büyük telefon defteri ...
 • » Msn Resimleri - Yazılı Avatarlar
 • » Çok Sevimli Duvarkağıtları. ..
 • » Atatürk'ün vefatiyla başlatilan karşi...
 • » IŞİD'den Aşiret Katliamı: 700 Ölü
 • » Gurbettekiler com'da Zöhre Ana
 • » Ekonomik kriz hayvanları da vurdu
 • » Kılıçdaroğlu: Hesap soracağız

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Kayıt Silme
 • » ASP Kayıt listele
 • » ASP'de Kayıtları Arama
 • » Visual Studio 2010 ile Asp.Net 4.0...
 • » Asp.net de recordset tanımı
 • » If...Then...Else Kalıbı
 • » Asp.Net'te DataList Kontrolü
 • » ASP ile Resimlerin Üzerine Yazı Yazma
 • » Klasik ASP ile Bileşen Testi
 • » Datareader Özellikleri