<html>
<head>
</head>
<form action="ara.asp" Method="POST">
Aranacak kelime: <input type="text" size="20" name="aranan" class="style2"><font face="Tahoma">
<input type="submit" value="Ara " class="style3"></form>
</html>


ara.asp

<%
set baglanti = Server.CreateObject("adodb.Connection")
baglanti.open "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("data.mdb")
Set aranan = Server.CreateObject("adodb.RecordSet")
sql="SELECT * From kayitlar WHERE adi like '%" & Request.Form("aranan") & "%' "
aranan.open sql, baglanti, 1, 3
%>

<% Do While Not aranan.eof %>
<%=aranan("adi")%>
<%=aranan("tarih")%>

<%
aranan.MoveNext
Loop
%>

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Ermeni soykırımını tanıyacağız
 • » Aleviler yürümeye başladı, peki sonra?
 • » Solda yeni parti kuruluyor
 • » Boyun eğmediler, namaz kılana puan...
 • » Alanya Tatil Merkezi
 • » Devir ağustos böceği devri
 • » Sağlıkçılar 'One minute' diyecek
 • » Alevi Köyleri Boşaltılıyor!
 • » Gözrengi Falı
 • » Kur'an yakan askerler yargılanacak

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Microsoft Visual Studio 2010 ile...
 • » Asp.NET İle Oracle Tablosundan Kayıt...
 • » ASP'de Function(Replace) Yapımı
 • » If...Then...Else Kalıbı
 • » ASP ile Resimlerin Üzerine Yazı Yazma
 • » Asp.net de recordset tanımı
 • » ASP Kayıt listele
 • » ASP Kayıt arama
 • » Datareader Özellikleri
 • » ASP.Net ve C# (Türkçe)| 56 Hafta Kurs...