<html>
<head>
</head>
<form action="ara.asp" Method="POST">
Aranacak kelime: <input type="text" size="20" name="aranan" class="style2"><font face="Tahoma">
<input type="submit" value="Ara " class="style3"></form>
</html>


ara.asp

<%
set baglanti = Server.CreateObject("adodb.Connection")
baglanti.open "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("data.mdb")
Set aranan = Server.CreateObject("adodb.RecordSet")
sql="SELECT * From kayitlar WHERE adi like '%" & Request.Form("aranan") & "%' "
aranan.open sql, baglanti, 1, 3
%>

<% Do While Not aranan.eof %>
<%=aranan("adi")%>
<%=aranan("tarih")%>

<%
aranan.MoveNext
Loop
%>

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » İki ülkeden yardım nasıl kabul edildi
 • » Koruma altında öldürüldü
 • » Gece gunduz aynı karede
 • » Yağa dönüştüren gen bulundu
 • » Bilgisayarın yeni şekli
 • » Mesleği için fazla seksi
 • » Tiyatroda ‘hırsız var!’
 • » En radikal deyişlerle...
 • » Bülent Ersoy'dan Kültür ve Turizm...
 • » Aleviler nasıl bir anayasa istiyor

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » ASP ile Resimlerin Üzerine Yazı Yazma
 • » ASP'de Kayıtları Arama
 • » Asp.Net'te DataList Kontrolü
 • » ASP.Net ve C# (Türkçe)| 56 Hafta Kurs...
 • » Microsoft Visual Studio 2010 ile...
 • » Kayıt Silme
 • » Asp.net de recordset tanımı
 • » Klasik ASP ile Bileşen Testi
 • » Visual Studio 2010 ile Asp.Net 4.0...
 • » ASP'de Function(Replace) Yapımı