<html>

<head>
<**** http-e****="*******-Type" *******="text/html; charset=windows-1254">
<title>İsim</title>
</head>
<body>
<FORM action=listele.asp method=post>
<INPUT type=submit value="listele">
</body>
</html><html>
<head>
</head>
<body>

<%
Set KaydetConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
KaydetConn.open = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db.mdb")
sqlkod= " select * from tablo_adi "
rs.open sqlkod,kaydetconn%>

<%=rs.fields("ad")%>

<%=rs.fields("soyad")%>

<% rs.movenext
loop
%>


alıntıdır..

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Türkçe İle İlgili Afişler
 • » IŞİD zamları geliyor
 • » ‘Recepsiyo nlara asla katılmam!’
 • » DTP Atakta…
 • » Atatürk'ün attan düşerek bir kaburga...
 • » Oluşturmayı Engelleyen Css...
 • » Hangi ülkelere vizesiz gidilebilir?
 • » Baykal: Hukukun başarısı
 • » Alevi namaz kılarmı
 • » Atatürk kaç kitap okudu?

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Asp.NET İle Oracle Tablosundan Kayıt...
 • » Microsoft Visual Studio 2010 ile...
 • » If...Then...Else Kalıbı
 • » ASP Kayıt listele
 • » Asp.Net'te DataList Kontrolü
 • » ASP'de Function(Replace) Yapımı
 • » ASP ile Resimlerin Üzerine Yazı Yazma
 • » ASP Kayıt arama
 • » Visual Studio 2010 ile Asp.Net 4.0...
 • » ASP'de Kayıtları Arama