<html>
<head>
<**** http-e****="*******-Type" *******="text/html; charset=windows-1254">
</head>
<body>
<FORM action=sil.asp method=post>
İsim : <INPUT maxLength=25 size=25 name=ad>
<INPUT type=submit value="Gönder">
</body>
</html>

sil.asp

<html>
<head>
</head>
<body>
<%
adD = Request.Form ("ad")
soyadD = Request.Form("soyad")
Set KaydetConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
KaydetConn.open = "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;data source="& Server.MapPath("db.mdb") &";"
sqlkod= " delete from tablo_adi where ad = '"&adD&"' "
KaydetConn.execute sqlkod
response.write "Kayıt tamamlandı"
%>
</body>
</html>

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Ölüm Korkusu
 • » Yarbay Alevi tagı Twitter'ı salladı!...
 • » Atatürk asla emir vermezdi !
 • » 6 dakikadan fazlası tehlikeli
 • » İnanç Bakımında Alevi-Sünni...
 • » Polisler, Depremzede Çocukları Fetih...
 • » AÜ'de Özel Yetenek Sınavları
 • » Melih Gökçek'e dava
 • » Balbay okurlarına seslendi: Yalnız...
 • » Hak Muhammed Ali Yolu - Alevilik

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Klasik ASP ile Bileşen Testi
 • » Visual Studio 2010 ile Asp.Net 4.0...
 • » ASP'nin Kullanım Alanları ve Avantajları
 • » Asp.Net'te DataList Kontrolü
 • » Datareader Özellikleri
 • » ASP Kayıt listele
 • » Asp.net de recordset tanımı
 • » Microsoft Visual Studio 2010 ile...
 • » ASP.Net ve C# (Türkçe)| 56 Hafta Kurs...
 • » Kayıt Silme