<html>
<head>
<**** http-e****="*******-Type" *******="text/html; charset=windows-1254">
</head>
<body>
<FORM action=sil.asp method=post>
İsim : <INPUT maxLength=25 size=25 name=ad>
<INPUT type=submit value="Gönder">
</body>
</html>

sil.asp

<html>
<head>
</head>
<body>
<%
adD = Request.Form ("ad")
soyadD = Request.Form("soyad")
Set KaydetConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
KaydetConn.open = "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;data source="& Server.MapPath("db.mdb") &";"
sqlkod= " delete from tablo_adi where ad = '"&adD&"' "
KaydetConn.execute sqlkod
response.write "Kayıt tamamlandı"
%>
</body>
</html>

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Siverek'ten acı haber: 1 şehit
 • » Kilo Vermeye Yardımcı En Sağlıklı 10...
 • » Zamanında Atatürk'e suikast planlanmış
 • » Şerif Benekçi ( 1952)
 • » 7 Haziran: 182, 1 Kasım: 21
 • » Kurtulmuş Yeni Parti İçin Sinyal Verdi
 • » Obama ile Erdoğan görüşmesi sona erdi
 • » DTP milletvekilleri Irak'a gitti
 • » yeni türk atasözü...
 • » Google’da Nasıl Yapıldığı En Çok...

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » ASP.Net ve C# (Türkçe)| 56 Hafta Kurs...
 • » Asp.Net'te DataList Kontrolü
 • » Asp.net de recordset tanımı
 • » Asp.NET İle Oracle Tablosundan Kayıt...
 • » ASP Kayıt listele
 • » Datareader Özellikleri
 • » Visual Studio 2010 ile Asp.Net 4.0...
 • » ASP ile Resimlerin Üzerine Yazı Yazma
 • » If...Then...Else Kalıbı
 • » ASP'nin Kullanım Alanları ve Avantajları