<html>
<head>
<**** http-e****="*******-Type" *******="text/html; charset=windows-1254">
</head>
<body>
<FORM action=sil.asp method=post>
İsim : <INPUT maxLength=25 size=25 name=ad>
<INPUT type=submit value="Gönder">
</body>
</html>

sil.asp

<html>
<head>
</head>
<body>
<%
adD = Request.Form ("ad")
soyadD = Request.Form("soyad")
Set KaydetConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
KaydetConn.open = "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;data source="& Server.MapPath("db.mdb") &";"
sqlkod= " delete from tablo_adi where ad = '"&adD&"' "
KaydetConn.execute sqlkod
response.write "Kayıt tamamlandı"
%>
</body>
</html>

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Tapu değişiminde iyi haber!
 • » Erbakan'dan uyarı: Önce milli görüş...
 • » Okullar ne zaman açılıyor ?
 • » HDP’li Doğan’dan 'Tekke, Zaviye ve...
 • » 12 Eylül oy kullanimindan sonra neler...
 • » Aleviler AK Parti ile buluşabilir mi?
 • » AKP hatalarından dönerse…
 • » CHP Ankara için YSK'ya itirazetti
 • » Atatürk bankacı mıydı? - ENGİN ARDIÇ
 • » Öğrencilerin belini büken harç ücretleri

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Kayıt Silme
 • » If...Then...Else Kalıbı
 • » Microsoft Visual Studio 2010 ile...
 • » ASP'nin Kullanım Alanları ve Avantajları
 • » Klasik ASP ile Bileşen Testi
 • » Asp.net de recordset tanımı
 • » ASP Kayıt arama
 • » ASP ile Resimlerin Üzerine Yazı Yazma
 • » ASP'de Kayıtları Arama
 • » ASP.Net ve C# (Türkçe)| 56 Hafta Kurs...