Data Reader


DataReader nesnesi Data Command'dan bir salt okunur, salt iletitilir veri akımı verir. Geleneksel veritabanı geliştiricileri bunu Fire Hose Cursor ( Bir itfaye hortumundaki gibi hızlı ve dar bir veri akımı ) olarak adlandırırlar. Bellekte her seferinde yanlızca tek bir satır veri olduğundan bir DataReader çok az yük getirir. Ado.Net 2.0 daki DataSet iyileştirilmelerine rağmen DataReader bir satırı bir kez kullandıktan sonra attığınız sürece oldukça hızlıdır.


Bir DataReader hemen hemen her zaman bir Data Command ile birlikte kullanılır. Tek istisna DataSet ile kullanılan DataReader'ın bir çeşiti olan (TableReader) dır.Data Reader ÖzellikleriDepth
Hiyerarşik sonuç kümelerinde geçerli satıın iç içe geçme (Nesting) derinliğidir. SQL Server Daima 0 verir.


FieldCount
Geçerli Satırdaki sütun sayısını verir.


HasRows
DataReader'ın veri satırları içerip içermediğini belirten bir boolean verir.


IsClosed
DataReader'ın Kapalı olup olmadığını belirtir.


Item
Bir Sütun değerini verir.


RecordsAffected
Değiştirilen, silinen yada eklenen Satır sayısını verir.Data Reader YöntemleriClose
DataReader'ı Kapatır.


Get<Type>
Belirtilen sütunun değerini belirtilen tür olarak alır.


GetDataTypeName
Veri Kaynağı türünün adını alır.


GetFieldType
Belirtilen sütunun sistem türünü verir.


GetName
Belirtilen sütunun adını alır.


GetOrdinal
Belirtilen sütunun konum sırasını alır.


GetProviderSpecificFieldType
Belirtilen sütunun veri türünü verir.


GetSchemaTable
DataReader'ın yapısını açıklayan DataTable'ı verir.


GetValue
Belirtilen sütunun değerini onun yerel türü olarak alır.


GetValues
Geçerli satırdaki tüm satırları alır.


IsDbNull
Sütunun var olmayan bir değer içerip içermediğini belirtir.


NextResult
DataReader'ı bir sonraki sonuca götürür.


Read
DataReader'ı bir sonraki satıra götürür.

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Windows 8, 2012'de geliyor mu?
 • » Osmanlı Devleti Divan-ı Humayun
 • » Bütün vergi ve harçlara zam geliyor!
 • » 200 yıllık tarihi yapının üzeri...
 • » Beyni besleyen mucize besinler!
 • » Bu iddia doğru ise Türkiye BİTMİŞTİR!!!.
 • » Meclis bir kişiyle bile toplanabilecek
 • » 1937-1938 olaylarının kronolojisi
 • » Seçim sandığı güvenliğine yurttaş el...
 • » Fotoğraflarla Atamızın Hayatından...

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » If...Then...Else Kalıbı
 • » ASP'de Function(Replace) Yapımı
 • » ASP.Net ve C# (Türkçe)| 56 Hafta Kurs...
 • » ASP ile Resimlerin Üzerine Yazı Yazma
 • » Asp.net de recordset tanımı
 • » Asp.Net'te DataList Kontrolü
 • » ASP Kayıt listele
 • » Klasik ASP ile Bileşen Testi
 • » ASP Kayıt arama
 • » Kayıt Silme