ASP DE RECORDSET NESNESİNİN YERİNİ ALAN DATAREADER KONTROLUNU KULLANMAK

<%@ import Namespace="System.Data.OleDb" %>


<%@ Page Language="c#" Debug="true" codePage="28599" %>
<script runat="server">

void Page_Load(object nesne, EventArgs e)

{
OleDbConnection db_baglanti;

db_baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_data/db.mdb"));

db_baglanti.Open();


OleDbCommand db_komut;
db_komut = new OleDbCommand("Select * from ustbarresimler ", db_baglanti);

OleDbDataReader alinan_veri;
alinan_veri = db_komut.ExecuteReader();
string kelime;
while (alinan_veri.Read())
{

kelime=alinan_veri.GetString(1);

Response.Write(kelime);
}


db_baglanti.Close();
Response.Write ("Bağlantı gerçekleştirildi..");
}
</script>
<html>
<head>
<**** http-e****="*******-Type" *******="text/html; charset=iso-8859-9">
</head>
<body>
</body>
</html>

size kalan bu kodda sadece database adını değiştirmek iyi çalışmalar.

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Yükünüz dökülüyor
 • » Affetmiyorum sizi
 • » Osmanlı 1299'da kurulmamış!
 • » Alevilik Din Midir ? Mezhep Midir ?
 • » Bin Kadın, Bir Semah;
 • » "kimse ana dilinden dolayı...
 • » Maraşlı’ milyarder Ford’daki payını...
 • » Gazetelerde Bugün 18 Şubat 2009
 • » Canlı Bomba Saldırısında 2 Genç Ölüme...
 • » İnancı uğruna ölüme giden Hallacı...

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » ASP Kayıt arama
 • » Asp.Net'te DataList Kontrolü
 • » Asp.net de recordset tanımı
 • » ASP.Net ve C# (Türkçe)| 56 Hafta Kurs...
 • » ASP'de Function(Replace) Yapımı
 • » Visual Studio 2010 ile Asp.Net 4.0...
 • » Kayıt Silme
 • » Microsoft Visual Studio 2010 ile...
 • » Klasik ASP ile Bileşen Testi
 • » Datareader Özellikleri