PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Eğitilebilir Zihinsel Engellilerzümre
08-10-2009, 02:07
Oturma, emekleme ve yürüme yaşıtlarına göre biraz geç gelişir. Dikkat, bellekte tutma ve hatırlama gibi öğrenme süreçlerinde yetersizlikler görülür. Dış uyaranların etkisiyle dikkati çabuk dağılır ve yeniden dikkatini yoğunlaştırması için zamana gereksinim duyar. Kısa süreli hafızadaki bilgileri uzun süreli hafızaya aktarmada güçlükler yaşar, yani bilgiyi transfer etme yöntemlerinde eksikliklere sahiptir. Dil ve konuşma becerilerini öğrenmesi normal aşamalardan geçerek gerçekleşir; ama yaşıtlarına göre biraz yavaştır.
Genellikle bu çocuklarda gelişim geriliği az olduğu için 5-6 yaşlarına kadar fark edilmeyebilirler. Normal zamanında okula başlarlar; fakat çok çabuk fark edilip özel eğitim sınıflarına gönderilirler. Bütün gelişim alanlarında öğretilebilir düzeydeki çocuklardan daha iyi gelişirler. Akademik, sosyal, motor, iletişim ve öz bakım becerilerinde yaşamlarını bağımsız sürdürebilecekleri bir duruma gelebilirler. Okuma-yazmayı öğrenebilir ve basit hesapları yapabilirler. Birçok işi yapabilir ve evlenip yaşamlarını bağımsızca sürdürebilirler. Çoğu zaman normal olarak bilinirler.
Belli bir yaşa kadar özel eğitime ihtiyaç duyarlar. Performans düzeyi biraz daha yüksek olan çocuklar normal sınıflara kaynaştırma öğrencisi olarak gönderilirler. Bu sınıflardaki öğretmenler, çocuğun performans düzeyi, öğrenme ve gelişim hızı gibi bireysel özelliklerini dikkate alarak çocuğa özgü bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlarlar; çünkü normal sınıf ortamında bireysel eğitim çalışmaları yapılmazsa çocuk, gruba verilen bilgilerden yeterince yararlanamaz. Not verme gibi değerlendirme çalışmaları çocuğun gelişim hızına ve performans düzeyine göre yapılır. Çocuk, belli aralıklarla gelişim ve değerlendirilme ölçütleriyle değerlendirilir ve gelişme gösterdiği alanlar sürekli kaydedilir; çünkü çocuğun gelişim seviyesine göre eğitime yön verilir.
Anne baba yoğun ilgi gösterirse ve bireysel özelliklerine uygun özel eğitim verilirse çocuk, ilköğretim programından sonra meslek edindirme okullarına yönlendirilebilir. Bu okullarda yetersiz çocukların gereksinim duydukları bütün beceriler, çocukların düzeyine uygun olarak kazandırılır ve yaşamlarını bağımsız sürdürebilmeleri için yapabilecekleri işler öğretilir.
Anne baba, sabır ve sevgiyle çocuğun eğitimine ağırlık vermelidir; çünkü bunlar diğer çocuklardan daha çok ilgiye ve sevgiye gereksinim duyarlar.

Genel Özellikleri

Ağır öğrenir.
Konuşması geç ama normal gelişir.
Genel gelişim alanlarında yaşamını bağımsızca sürdürebilecek kadar ilerleme gösterebilir.
Evlenir ve çocuk sahibi olur.
Ev işlerini yapar.
Kendinden küçüklerle oynamayı tercih eder.
Duygu kontrolü sınırlıdır.
Çok kolay yönlendirilebilir.
Suç işlemeye yatkındır.
Normal çocukları az geride takip eder.
Çok çeşitli işlerde çalışabilir.
Okuma-yazma öğrenir; ama okuduklarını anlamada sorunlarla karşılaşır.
Basit hesaplar yapar.
Yetişkinlikte çoğu zaman ayırt edilmez.