Bu videoda "Türkler nasıl müslüman oldu? Aleviliğin kökenleri neye dayanır? Kızılbaşlık nereden geliyor? Aleviler neden tarih boyunca dışlandılar?" bu gibi soruların cevaplarını kaynaklara dayandırarak cevaplamaya çalıştım. Birbirinden farklı kaynaklardan inceleme yaptığım için de tek taraflı değil, birçok anlayışa göre "Alevilik Tarihi"ni işledim. İyi seyirler...Bu videoda "Türkler nasıl müslüman oldu? Aleviliğin kökenleri neye dayanır? Kızılbaşlık nereden geliyor? Aleviler neden tarih boyunca dışlandılar?" bu gibi soruların cevaplarını kaynaklara dayandırarak cevaplamaya çalıştım. Birbirinden farklı kaynaklardan inceleme yaptığım için de tek taraflı değil, birçok anlayışa göre "Alevilik Tarihi"ni işledim. İyi seyirler...

"Osmanlı Neden Yıkıldı" Videosu: [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


PDF Kaynaklar:


"Geçmişten Günümüze Alevilik": [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


"Tarihten Günümüze Anadolu Aleviliği": [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


"Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik": [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]...


"Türk Kültüründe Alevilik": [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


"Aleviliğin Doğuşu": [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


Diğer Kaynaklar:


Ethem Ruhi Fığlalı, "Mezhepler ve Tarikatlar Ansiklopedisi", İstanbul 1978, s. 20.
Ahmet Yaşar Ocak, "Alevi", TDVIA, İstanbul 1989, Il, s.368.
Ahmet Yaşar Ocak, "Aleviliğin Tarihsel, Sosyal Tabanı İle Teolojisi Arasındaki ilişki Problemine Dair", Türkiye'de Aleviler, Bektaşiler ve Nusayriler, İstanbul 1999, s388-389.
Mehmet Eröz, "Eski Türk Dini (Gök Tanrı Inancı) ve Alevilik, Bektaşilik", İstanbul, 1992.
Yalçın Çakmak-İmran Gültaş, "Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik" İletişim Yay. 1. Baskı.
Gülağ Öz, “Mani Dini ve Anadolu Aleviliğindeki Etkileri”, Uluslararası Anadolu İnançları Kongresi Bildirileri, Ervak Yayınları, Ankara, 2001.
Yaman, A.H., "Alevilik Tartışması-Çuvaldız Kendimize" 18 Mayıs 1990, Cumhuriyet Gazetesi,
Gülşan, H., "Alevi-Bektaşiliğin Esasları", İstanbul, 1975, s.28-29.
Velidedeoğlu, N.V., "Alevi Kürtler ve Sünni Baskısı", 6 Nisan 1990, Cumhuriyet Gazetesi.
Halil İnalcık, "Devlet-i 'Aliyye, Osmanlı İmparatorluğu", Cilt I., s.20.
Rıza Yıldırım, "Aleviliğin Doğuşu-Kızılbaş Sufiliğinin Toplumsal ve Siyasal Temelleri" (1300-1501)
Ali Fuat Cebesoy, "Sınıf Arkadaşım Atatürk", İnkılap Yay. 1. Baskı, s.26.
Enver Behnan Şapolyo, "Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi", İstanbul 1964, s.253-254.
Rıza Zelyut, "Öz Kaynaklarına Göre Alevilik", İstanbul, 1990, s.82.
İsa Doğan, "Türklük ve Alevilik", Samsun 1997, s. 106.
Aşıkpaşaoğlu, "Tevarih-i Al-i Osman", Atsız Neşri, İstanbul 1949, s.117.
Ahmet Yaşar Ocak, ''Türkiye'de Aleviliğin Sosyo-Kültürel Problemleri Üzerine Bir Yaklaşım Denemesi ve Bazı Düşünceler", Akdeniz Yöresi Türk Toplulukları Sosyo-Kültürel Yapısı (Tahtacılar) Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Nisan 1993 Antalya, Ankara 1995, s.153.
Mehmet Eröz, "Türkiye'de Alevilik Bektaşilik", Ankara 1990, s. 222-223.
Yusuf Ziya Yörükân, "Anadolu'da Aleviler ve Tahtacılar", Ankara, 1998, s.57.
Irene Melikoff, "Uyurduk Uyandırdılar: Alevilik Bektaşilik Araştırmaları", çev. Turan Alptekin, s. 46.
"Hazret-i Ali, Nehc-ül Belâga", Abdülbâki Gökpınarlı, İstanbul, 1990.

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Alanya Tatil Merkezi
 • » İmralı'ya İlk Ziyaret Olaylı Başladı
 • » Merhaba Canlar
 • » Türküler
 • » Andımız
 • » Giora Feidman Ensemble & Hüsnü...
 • » Clinton'dan Türkiye-Ermenistan yorumu
 • » Zöhre Ana Hakkında Yazılanlara, Pir...
 • » Akvaryum-hobisi Olanlar
 • » Cumhuriyetimizin 85.yılı[lütfen...

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » İmam Cafer'i Sadık Buyruğu
 • » Dedeler neden sorumsuz?
 • » ilk insan Allah dır
 • » On Dört Masumu Pak kimlerdir?
 • » Son Mürşit Gittiğinde Söz Bitecek
 • » Necdet Saracın Kitabının Eleştirisi
 • » Hakk’a Yürümek Ne Demektir?
 • » TURKLUK nedir? Iste ispati diger...
 • » Mürşidi Kamil Ne Demektir ?
 • » "ZÜLCENAH" ne anlama gelir ?