Allah’a imanı, Muhammed Mustafa’yı hak peygamber bilmeyi, bütün
peygamberlere iman etmeyi, kitapları hak bilmeyi bildiren dindir.
Ehlibeyt’i sevip onların nurlu yolunda yürümeyi isteyen dindir.
Huzurun, esenliğin, barışın, sevginin, paylaşımın, erdemli ve kâmil insan yaratma
dininin adıdır İslam.
İslam, cehaletten çıkıp aydınlığa geçmenin adıdır,
İslam, karanlıkları Nuru Muhammed ile aydınlatmanın ismidir,
İslam, sevgiyle bütün varlıkları sevmenin adıdır,
İslam, savaş yerine barışın hüküm sürdüğü dindir,
İslam, yeryüzündeki yeraltı ve yerüstü zenginliklerini bütün insanlıkla paylaşmanın dinidir,
İslam, ilim, irfan, kemalet ve marifet dinidir,
İslam, Rabbin esenliğini bütün insanlığa yaymanın dinidir,
İslam, erdemli insan yaratma dinidir,
İslam, nefsiyle mücadele edenlerin dinidir,
İslam, kötü duygu ve düşüncelerden arınma dinidir,
İslam, insanın kendisini bilip Rabbini tanıma dinidir,
İslam, bütün insanlığın huzur içinde yaşamasını isteyen dindir,
İslam, insanlık meşalesini tutuşturma dinidir,
İslam, Arap cehaletini yıkma, insan olma dindir,
İslam, soy sopla övünmeyi batıl bilen dinidir,
İslam, gerçeğe yürüme dinidir,
İslam, ilimle aydınlanıp ilimle aydınlatma dinidir,
İslam, akıl ve gönüllerini işleten müminlerin dinidir,
İslam, şiddetten uzak nefsiyle cihat dinidir,
İslam, darda kalanlara yetişme dinidir,
İslam, yetimi, öksüzü, dulu, ihtiyaç sahibini koruma dinidir,
İslam, kinden, kibirden, hasetten gönlünü temizleme dinidir,
İslam, bütün inançlara saygı dinidir,
İslam, insana ve insanlığa hizmet dinidir,
İslam, yalanı dolanı yasaklayan dindir,
İslam, anne baba hakkını gözetleme dinidir,
İslam, komşu hakkını hak bilen dindir,
İslam, infak etmeyi emreden dindir,
İslam, haram, kul hakkı yemeği yasaklayan dindir.
İslam, dini yozlaştırıp kendi menfaat ve çıkarları için insanları sömüren kişilere karşı
mücadele dinidir,
İslam, her türlü sömürüye karşı mücadele dinidir,
İslam, Hakk’la yürüme dinidir,
İslam, kötü duygu ve düşüncelerden arınma dinidir,
İslam, güzel düşünüp güzel hal ile hareket etme dinidir,
İslam, kadın ve erkeği bir vardan var olduğunu bildiren dindir,
İslam, aydınlık günlerin, ahlaksal yaşamın, barışık düzenin adıdır,
İslam, iyiye, güzele sevk edip kötülükten men etme dinidir,
İslam, çocuklarına sahip çıkıp onları en güzel şekilde yetiştirmektir,
İslam, cemal ve didara giden yoldur,
İslam, Sıratıl Müstakim, yani doğru yolun kendisidir.

Allah ilahi yasasında şöyle buyuruyor;Ali İmran suresi 19.ayet:
“Allah katında din İslam’dır” ...

Esenlik barış içinde teslim olmaktır.
İslam kelimesi: Silm Sulh Selam ve Selim köklerinden meydana gelmiştir.
Sulh, barış demektir.
Kendinle barışık olacaksın,Ailenle barışık olacaksın,
Komşularınla barışık olacaksın,Toplumunla barışık olacaksın,
Ülkenle barışık olacaksın,Dünya ile barışık olacaksın,
Ekolojik denge ile barışık olacaksın.
Barış kelimesi insanın bütün varlıklarla uyum içinde yaşamasıdır.
Ey insanoğlu sen Rabb’ın katında onun güzelliklerine muvaffak olmak istiyorsan barış yolunu izle. Cümle varlık onun nurundan yaratıldı. Bütün varlıklar onun nurundan ise barış içinde olduğun sürece Hakk ile barış içindesindir.
Eğer savaş içindeysen Hakk ile savaş içindesindir bunu unutma.
Selam, esenlik demektir.
Esenlik insanın sevgiyle, hoşgörüyle, muhabbetle, paylaşımla huzur, mutluluk içinde yaşamını sürdürmesidir.
Esenliğin olduğu yerde huzur vardır
Esenliğin olduğu yerde mutluluk vardır.
Çünkü sevginin olduğu yerde bütün insanlar birbirini seveceklerdir. Birbirini seven insanlar birbirini kırmaz, yıkmaz ve incitmezler. Sevgiyle yaratılır yaşamın bütün güzellikleri, sevgiyle yaşam huzur olur.
İslam dini sevgi dinidir. Çünkü yüce yaradan sevgiyle, ilgiyle, aşkla yarattı bütün varlığı varlığından.Hoşgörü dinidir İslam dini. Bütün inançlara, kültürlere, değerlere hoşgörüyle bakmaktır İslam. Hoşgörünün olmadığı yerde selam *esenlik olmaz. Herkes birbirinin inancına, düşüncelerine, kültürüne hoşgörüyle baksaydı bu kavga olmazdı.
Selim* ;Aklı Selim, Kişinin akil baliğ olmasıdır. Yani sorumluluk sahibi olmasıdır. Aklıyla iyiyi kötüyü ayırt etmesidir.İki cihan Serveri Âlemlerin rahmeti Muhammed Mustafa ‘kişinin dini aklıdır, aklı olmayanın dini olmaz’ demiştir.
Deliden din sorulmaz. Deli hiç bir şeyden sorumlu tutulmaz, ama akli baliğ olanlar yaptıklarından sorumludur.
Teslim olmak ise, Yüce Yaradan’ın isteklerini yerine getirmektir. O istekleri kabul etmektir.
----------------------------------------------------------------
“Akıl dindir ve din akıldır. Eğer dini, akıl idrak edemezse o akıl, akıl değildir.
Eğer din, akıl dairesinden uzak kalsa o din de din değildir.”
--- Hz. Ali ---

BAKİ Güngör

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Hz. Ali Hak ile, Hak da Hz. Ali ile
 • » Grip hakkında her şey!
 • » Atatürk şimdi ölüyor...
 • » Alevi derneğinden saldırıya tepki
 • » Serdar Gökhan ( 1943)
 • » Türkeş, bildiri talebinin adresi
 • » Herkese Merhaba
 • » Ağız kokusuna kökten çözüm
 • » Erdoğan'ı cumhurbaşkanı ilan etti
 • » Baykal: ‘Toplumsal barış bozuluyor’

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » çorum katliamı
 • » Yeni dünyada insani kamil olmak
 • » Sünni din adamlarının Aleviliğe bakışı
 • » Ulu Ozanlar (Alevi Kültürü) 1. Bölüm -...
 • » Enel Hak ne anlama geliyor?
 • » İmam Ali’yi kaybeden maslahat gemisine
 • » Aleviler’in Özü Türktür
 • » Kızılbaşlık Nedir....
 • » Ehlibeytin kendilerine has özellikleri
 • » Sivas Katliamı..