Türk destanlarında Kurt, yol göstericidir. Buhranlı anlarda ortaya çıkar imdada yetişir. Kurt mitinin Alevi Bektaşi halk sofizmindeki yeri, gök ehli olma, don değiştirme, gaibi görebilme, müjdeleyip, cezalandırabilme noktasındadır.
Türkmen Ulu Ozanı Pir Sultan Abdal'ın nefeslerinde de Bozkurt geçer.

Pir Sultan'ım, var mı sözün hatası.
Öldü hırsı nefsin hakka yetesi.
İsmail'e inen koçun atası.
Kurt donunda alıp giden kimdi.

Ali bindi düldül ata.
Can dayanmaz bu fırkata.
Bozkurt ile kıyamete.
Kalan dünya değil misin.alıntıdır..