İMAM CAFERİ SADIK BUYRUĞU
Sırat iki tanedir. Birisi dünyada diğeri de ahirette.
Dünyada olan sırat 12 imamın yoludur. Kim bu dünyada onların yolundan giderse kıyametteki sırat köprüsünden de rahat yürüyecektir.