18. Sayfa - Toplam 18 Sayfa var BirinciBirinci ... 8161718
Gösterilen Sonuçlar: 171 ile 177 ve 177

Konu: Alevi Sözleri

 1. #171
  Söz Ola Beri Gele donanma44 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  06-12-2007
  Bulunduğu Yer
  Şırnak
  Mesajlar
  9.029
  Ettiği Teşekkür
  103
  142 mesaja 181 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  30

  Standart Dün gün intizârım sana Kerbelâ

  Dün gün intizârım sana Kerbelâ,
  Varalım İmâmı Huseyn aşkına,
  Serden gayrı sermâyem yok elimde,
  Verelim İmâmı Hüseyn aşkına

  Ne hub öter şu seherin bülbülü,
  Mani söyler îman ehlin kulları,
  Taze açılmış Askeri’nin gülleri,
  Derelim İmâmı Hüseyn aşkına

  Rehber talibini arıkla getür,
  Tamâm eyle eksik yerlerin yetür,
  Rızâ lokmasını meydâna getür,
  Yiyelim İmâmı Hüseyn aşkına

  Kapuyu kakdı kırkların birisi,
  Birisinden mest olubdur varisi,
  Sarı kaya pâdişâhın korusu,
  Konalım İmâmı Hüseyn aşkına

  Şah Hatayi’m bu yola beli deyu,
  Çağrışurlar Muhammed Ali deyu,
  Cümlemiz bir ikrarın kulu deyu,
  Varalım İmâmı Hüseyn aşkına

  ŞAH HATAYİ
  [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] - [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] -[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] - [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] - [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

  [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

 2. #172
  Forum Gönüllüsü Elif-K - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  13-07-2011
  Mesajlar
  5.365
  Ettiği Teşekkür
  53
  155 mesaja 185 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  30

  Standart

  Zâhid Hû demeyi inkâr eyleme
  Ne içün çağırır insan Hû deyu
  Hû demenin aslı nedir nedendir
  Eyleyeyim sana beyan Hû deyu

  Evvel Hû âhır Hû Allahu ekber
  Sıfât-ı zâtında doğdu bir Güher
  Muhammed Mustafâ Şah İmam Hayder
  Oldu ol gevherden ayan Hû deyu

  Aşkın tecellisi çün başa geldi
  Gevher eriyüb deryâ cûşa geldi
  Çerh-i felek anda çünbişe geldi
  Dem bu demdir döner devran Hû deyu

  Muhammed Hâtem-i Peygamber oldu
  Ali cümle evliyâya ser oldu
  Şah anda Cebrâil’e rehber oldu
  Ol demde kuruldu erkân Hû deyu

  Anlar gizli idi ol lâ-mekânda
  Mustafâ Murtezâ bir idi anda
  Lâfetâ okuyub karşu gelende
  Yedi kez çağırdı sultan Hû deyu

  Âşık ma’şûkuna yâr yâre karşu
  Nâz ü niyâz eder Settâr’e karşu
  Nice yüz bin yıllar Dîdâr’e karşu
  Baktılar kaldılar hayran Hû deyu

  Bir üzüm dânesi ol şâh elinde
  Kırklara verildi kısmet gününde
  Hak Habîbullah’a mi’rac yolunda
  Şey’en lillâh dedi Selman Hû deyu

  Ol üzüm dânesin getürdü Selman
  Kırklar da ol demde olmuştu üryân
  Muhammed şerbetten nûş etti ol ân
  Sâkî kadeh sundu peyman Hû deyu

  Kırklar içti ol şerbetten mest oldu
  Şâh-ı Merdân cümlesinden üst oldu
  Setişpuş bağlandı kemer best oldu
  Semâa girdiler üryân Hû deyu

  Kırkların birine neşter uruldu
  Aktı kan cümleden isbât olundu
  Hak Muhammed anda mevcud bulundu
  Hû Allah çağırdı irfan Hû deyu

  Hû demenin aslı böyledir böyle
  Zâhid nedir sözün gel beri söyle
  Tasdik îman getür şehâdet eyle
  Gel sen de bu renge boyan Hû deyu

  Hatâyî bu meydan sarhoş olalı
  Can gözü tecelliye duş olalı
  Hak Habib aşkına yoldaş olalı
  Hayâli gönlümde mihman Hû deyu

  Şah Hatayi

  ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

  Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

  MUSTAFA ŞEREF,
  KEMAL GURUR,
  ATATÜRK ONURDUR...

  Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
  Horasan köyünden geliyor pirim
  Kırklar binasında var oldu yerim
  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
  Pir Zöhre Ana

 3. #173
  Forum Gönüllüsü Elif-K - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  13-07-2011
  Mesajlar
  5.365
  Ettiği Teşekkür
  53
  155 mesaja 185 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  30

  Standart

  Cihan var oldukça Ali var olur. Cihan var olmadan da Ali var idi"
  Hz. Mevlana
  ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

  Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

  MUSTAFA ŞEREF,
  KEMAL GURUR,
  ATATÜRK ONURDUR...

  Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
  Horasan köyünden geliyor pirim
  Kırklar binasında var oldu yerim
  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
  Pir Zöhre Ana

 4. #174
  Forum Gönüllüsü Elif-K - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  13-07-2011
  Mesajlar
  5.365
  Ettiği Teşekkür
  53
  155 mesaja 185 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  30

  Standart

  Şah iki cihânın efdalidir
  Allah’ın eli anın elidir
  Ol söz ki zamâne heykelidir
  Allah ü Muhammed ü Ali’dir
  *
  Olmak dilesen işin mülâyim
  Olgıl Ali’nin işine kaim
  Kim ehl-i Hak’ın dilinde dâim
  Allah ü Muhammed ü Ali’dir
  *
  Ger diler isen olasın âdem
  Halk içre ola sözün mükerrem
  Yâd et ki duâ-yi ism-i a’zam
  Allah ü Muhammed ü Ali’dir
  *
  Ol sırr-ı velâyet ü kerâmet
  Hem sâhib hüner ü hem şecaat
  Hakk’ı sevene kıla himâyet
  Allah ü Muhammed ü Ali’dir
  *
  Evrâd-ı cemâd ü vird-i hayvan
  Der rûy-i zemin çerh-i giyvan
  Tesbîh-i melek duâ-yi insan
  Allah ü Muhammed ü Ali’dir
  *
  Sahrâda zebân-ı her giyâhî
  Deryada hemîşe zikr-i mâhî
  Hâcet dileyende yâ İlâhî
  Allah ü Muhammed ü Ali’dir
  *
  Mûr ü mekes ü tüyün ü zenbûr
  Hüşyâr ü, divâne mest ü mahmûr
  Her şâm ü seher dilinde mezkûr
  Allah ü Muhammed ü Ali’dir
  *
  Her şey ki yarattı der dü âlem
  Âdem demine be devr-i hâtem
  Zikrinde hemen sabah ü ahşem
  Allah ü Muhammed ü Âli’dir
  *
  İkbâl ü heme kemâl-i tâat
  Envâr-ı hüdâ çerâğ-ı rahmet
  Miftâh-ı kilid-i bâb-ı cennet
  Allah ü Muhammed ü Ali’dir
  *
  Yazıldı velîler adı üzre
  Cibrîl-i Emin kanâdı üzre
  Zülfekar’mın fulâdı üzre
  Allah ü Muhammed ü° Ali’dir
  *
  Kalkan-ı kazâ zamân-ı mühlet
  Tîr-i kerem u kemân-ı nusret
  Ümmîd-i cihan şefî’-i ümmet
  Allah ü Muhammed ü Ali’dir
  *
  Her mu’tekifin gönlünde fikri
  Sofilerin her zamanda şükrü
  Gazilerin her gazada zikri
  Allah ü Muhammed ü Ali’dir
  *
  Mü’minlerin oldu gamgüsârı
  İsyan kışının güzü baharı
  Arşın direği yerin karârı
  Allah ü Muhammed ü Ali’dir
  *
  Feth-i şeref-i niifûs-i eyyâm
  Zikr ü heves-i havâs ile âm
  Nakş ü alem-i Düvazde imam
  Allah ü Muhammed ü Ali’dir
  *
  Ya’kubü gamile ağladan zâr
  Yûsuf’a veren cemâl-i ruhsâr
  Hem od’u kılan Halil’e gülzâr
  Allah ü Muhammed ü Ali’dir
  *
  Mü’mine nihâd-ı asl-ı îman
  Hem def-i belâ-yi şerr-i şeytan
  Hak’dan sebeb-i nüzûl-i fürkan
  Allah ü Muhammed ü Ali’dir
  *
  Mazmûn-i ıbâdet-i şeriat
  Matlûb-i irâdet-i tarikat
  Maksûd-i hakayık-ı hakikat
  Allah ü Muhammed ü Ali’dir
  *
  Kamu kulunun ümîdgâhı
  Dünyâ ile ukbi pâdişâhı
  Bîçâre Hatâyı’nin penâhı
  Allah ü Muhammed ü Ali’dir
  **************
  Mürebbînin musahibin aşkına
  Gönlüme gözüme düşen Ali’dir
  Yüreğim yaralı yaralar başlı
  Ezelden seven sevişen Ali’dir
  *
  Ali’dir dünyâya edâyı veren
  Ali’dir sofiye sevdâyı veren
  Ali’dir Yezid’e gavgayı veren
  Hakk’a vâsıl olan merdan Ali’dir
  *
  Mihr-i yâr’ı divlerin savaşında
  Kendine bend etti on beş yaşında
  Üç yüz yıldan sonra yedi yaşında
  İfrît’in bendini çözen Ali’dir
  *
  Yedinci felekte arslan görünen
  Hâtemin ağzına veren sır eden
  Gelüb kırklar ile cemde bulunan
  Cümlesine serdâr olan Ali’dir
  *
  Ali’dir cesedin kendisi yuyan
  Yuyup kefeniyle tabuta koyan
  Ali’dir devesin kendisi yeden
  Hakk ile Hakk olan Arslan Ali’dir
  *
  Yâ Allah dedi de Düldül’e bindi
  İşâret edince gün geri döndü
  Yetmiş bin kâfir de hep dîne geldi
  Öğlenin vaktinde eren Ali’dir
  *
  Yıldırım gibidir Zülfikar yüzü
  İmam Hüseyin’dir Ali’nin sözü
  Zülfikar çekicek Necef denizi
  Hikmetle kaynayub coşan Ali’dir
  *
  Şah Hatâyı’m eydür derd ile âhı
  Diline vird etti ol Ganî Şâhı
  Lâmekân ilinin hem pâdişâhı
  Mü’minlere Yezdan olan Ali’dir
  ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

  Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

  MUSTAFA ŞEREF,
  KEMAL GURUR,
  ATATÜRK ONURDUR...

  Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
  Horasan köyünden geliyor pirim
  Kırklar binasında var oldu yerim
  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
  Pir Zöhre Ana

 5. #175
  Forum Gönüllüsü Elif-K - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  13-07-2011
  Mesajlar
  5.365
  Ettiği Teşekkür
  53
  155 mesaja 185 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  30

  Standart

  Ali'nin sırrını Mustafa bildi
  Ali'dir mâni-i Kur'an Ali'dir

  Ceberutta odur bebr ü gazenfer
  Melekût bağına gülşan Ali'dir

  Muhammed kim Ali bildi cihanda
  Anınçün kâmil-i insan Ali'dir

  O kim vuslat diler vahdet deminde
  Ali'dir delili burhan Ali'dir

  Ali'dir her gönülde biten esrar
  Ali'dir hikmet-i Lokman Ali'dir

  Ne kim var aşikâr gizli cihanda
  Ali'dir cümlesi yeksan Ali'dir

  Budur hemen arifler sohbetinde
  Bînişana heman nişan Ali'dir

  Ali de daima Kaygusuz Abdal
  Zira evvel âhır heman Ali'dir

  Ali'yi sevenin hâk ol yolunda
  Bilirsen derdine derman Ali'dir

  Kaygusuz Abdal

  ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

  Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

  MUSTAFA ŞEREF,
  KEMAL GURUR,
  ATATÜRK ONURDUR...

  Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
  Horasan köyünden geliyor pirim
  Kırklar binasında var oldu yerim
  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
  Pir Zöhre Ana

 6. #176
  Forum Gönüllüsü Elif-K - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  13-07-2011
  Mesajlar
  5.365
  Ettiği Teşekkür
  53
  155 mesaja 185 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  30

  Standart

  Hazreti Muhammed buyurdu :
  " Şeriat sözlerimdir, tarikat yaptıklarımdır, hakikat hallerimdir, marifet sermayemdir, lütuf dinimdir, sevgi temelimdir , şevk bineğimdir, kötülükten çekinme arkadaşımdır, ilim silahımdır, Tanrı'ya dayanma örtümdür, kanaat hazinemdir, doğruluk gideceğim hanedir, yakin varacağım yerdir ve fakr onurumdur ve onunla diğer Nebi ve Resullere övünürüm.."
  ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

  Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

  MUSTAFA ŞEREF,
  KEMAL GURUR,
  ATATÜRK ONURDUR...

  Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
  Horasan köyünden geliyor pirim
  Kırklar binasında var oldu yerim
  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
  Pir Zöhre Ana

 7. #177
  Forum Gönüllüsü Elif-K - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  13-07-2011
  Mesajlar
  5.365
  Ettiği Teşekkür
  53
  155 mesaja 185 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  30

  Standart

  Beylerimiz elvan gülün üstüne
  Ağlar gelir şahım Abdal Musa'ya
  Urm abdalları postun eğnine
  Bağlar gelir şahım Abdal Musa'ya

  Urum abdalları gelir dost deyü
  Hırka giyer aba deyü post deyü
  Hastaları gelir derman isteyü
  Sağlar gelir bizim Abdal Musa'ya

  Hind'den bezirganlar gelir yayınur
  Aşık olan bu meydanda soyunur
  Pişer lokmaları açlar duyunur
  Toklar gelür pirim Abdal Musa'ya

  İkrarıdır koç yiğidin yuları
  Fakjhleri çeksem gelmez
  İleri Akpınar'ın yeşil güllü suları
  Çağlar gelir pirim Abdal Musa'ya

  Meydanında dare durmuş köçekler
  Çalınır koç kurbanlara bıçaklar
  Döğülür kudüm açılır sancaklar
  Erler gelir pirim Abdal Musa'ya

  Kılıç sallar Yezidlerin kasdına
  Ali Zülfikar'ın almış destine
  Tümen tümen genç Ali'nin üstüne
  Erler gelir şahım Abdal Musa'ya

  Her matem ayında kanlar dökülür
  Demine Hü deyü gülbank çekilir
  Uyandırıp Hak çırağı yakılır
  Erler gelir şahım Abdal Musa'ya

  Benim bir isteğim vardır Kerim'den
  Yezit bilmez erenlerin sırrından
  Kaygusuz'um cüda düştüm pirimden
  Erler gelir şahım Abdal Musa'ya

  ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

  Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

  MUSTAFA ŞEREF,
  KEMAL GURUR,
  ATATÜRK ONURDUR...

  Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
  Horasan köyünden geliyor pirim
  Kırklar binasında var oldu yerim
  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
  Pir Zöhre Ana

Konu Bilgileri

Bu konuyu görüntüleyenler

Şu an 4 kullanıcı var. (0 üye ve 4 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

HAK SAHİPLERİNE ve YASAL MAKAMLARA Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, [email protected] mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler Hukuk Müşavirimiz tarafından incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Ayrıca, mahkemelerden talep gelmesi halinde hukuka aykırı içerik üreten ve hukuka aykırı paylaşımda bulunan üyelerin tespiti için gerekli teknik veriler sağlanacaktır.