Alevi Bektaşi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Dernekler Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri ve Alevi Dernekleri Cumhuriyet Meydanı’nda zorunlu din dersini protesto etti.


“ASİMİLE EDİLİYORUZ”


Türkiye genelinde eşzamanlı yapılan eylemin Antalya’daki basın Açıklamasını Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Ali Aktaş yaptı. Yüzyıllar boyu alevi inancının zorunlu din dersi ile yok edilmeye çalışıldığını dile getiren Aktaş; “Yüzyıllardır, Alevi inancı çeşitli yöntemlerle yok edilmeye, olmazsa dönüştürülmeye, asimile edilmeye çalışılmaktadır. Alevi Çocuklarına zorunlu din dersi okutulması da bu amacın, yöntemin bir devamıdır. Zorunlu Din dersleri iddia edildiği gibi Din, İnanç, Kültür ve Mezheplerin tanıtıldığı, öğretildiği bir ders olarak uygulanmamaktadır. Aksine bu derse giren her çocuğa inancı ne olursa olsun, zorunlu olarak Sünni, Hanefi inancın eğitimi; bu inancın yolun tek doğru, mutlak doğru olduğu ve bu inanç ve mezhebe ait uygulamalar öğretilmektedir” diye konuştu.
“ALEVİLİK YOK SAYILMAKTA”
Türkiye’deki örgün eğitim kurumlarının alevi inancını yok saydığını söyleyen Aktaş, “Türkiye'de örgün eğitim kurumlarında Alevilik yok sayılmakta; Alevilerin bu konuda yargıda hak arama mücadelesi sonuçsuz kalmaktadır. AİHM in aldığı kararlar ise; uygulanmamakla birlikte, “yapıyormuş” gibi göstererek; Alevilik ve Bektaşilik sanki bir kültür ve folklorik bir dinsel unsur gibi müfredatta yer bulmaktadır. Bunun yanı sıra çocuklarımıza, Sünni inancın ibadetleri uygulamalı olarak öğretilmekte; bunları öğrenmesi zorunlu tutulmakta; çocuklarımız inançları nedeniyle bu derslerde aşağılanmaktadır. Alevilik, hem itikadi olarak, hem de yorum olarak kendine özgü, “Batini” görüşleri olan müstakil bir inançtır. Alevilikte ibadet biçimi diğer inançlardan farklıdır. ibadetimiz Cem’dir. İbadethanemiz de Cemevi'dir. Bağlama Alevilikte kutsal bir sazdır. Deyiş ve Nefesler, Hak kelamıdır. Hak için Semah döneriz ve “Rızalık” önemlidir” ifadelerini kullandı.
“SUNNİ İNANCI DAYATILIYOR”
Mevcut zorunlu din dersi müfredatında, alevilik inancına yer verilmemesini eleştiren Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Ali Aktaş, derslerde sadece sunni islam inancının öğretilmesine karşı çıktı. Alevi inancına ait olan ilkelerin tersine çevirildiğini ve alevi ilkelerinin sapma olarak gösterildiğini de vurgulayan Aktaş, şöyle devam etti: “Mevcut Zorunlu Din Dersi Müfredatında, Aleviliğin bu değer ve ilklerine yer verilmediği gibi; bu değer ve ilkeleri tersine çeviren; yine bu değer ve ilkleri “sapma” olarak gösteren Zorunlu “Sünni, İslami" bilgi, uygulama ve değerler öğretilmektedir. Diğer yandan Alevilik, Müfredatta, Devletin uygun gördüğü şekliyle yer almaktadır. Devlet eliyle üretilmiş bir Alevilik, Alevilik değildir. Bu şekliyle bir asimilasyon belgesidir. Zorunlu Din dersleri insan haklarına, çocuk haklarına ve laiklik ilkesine aykırıdır. Ayrımcı, ötekileştirici ve asimilasyoncu amaçlara hizmet etmektedir. Türkiye’de Din dersi “Din Eğitimi” şeklinde verilmekte ve Çocuklarimiza Namaz uygulaması, surelerin ezberletilmesi zorunlu tutulmaktadır. Din öğretimi" ve “Din eğitimi” ayrı şeylerdir. Devlet öğrenim gören tüm çocukları tek bir din, tek bir mezhep eğitimi veremez” dedi.

(Haber: Eyüp KOÇAK)Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Alevılıkde futbol yasakmı?
 • » Bir Önerim Var
 • » Aşağıdan Gelen Telli Turnalar-Elif Buse...
 • » Kapkaç yüzde 41 azaldı
 • » "Rusya, Azerbaycan'ın stratejik...
 • » 'Kıbrıs'ta toprak vermek zorunda...
 • » Özkan: Hâlâ akıllanmadım
 • » Diri diri gömmüşler! Tüyler ürpertti
 • » Birinci Ergenekon davasının 129....
 • » Yoğun bakımda taciz rezaleti!

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Alevilerin Kutsal Mekanlarına Tecavüz
 • » Aleviler, Sünnilik eğitimine karşı...
 • » Ordu'daki Alevi Personel Hedef mi...
 • » CHP'li Vekilden "İlginç" Alevilik...
 • » Müslüm Abay’dan Dersim kitabı
 • » Bugünkü ortam 30 sene önce olsaydı...
 • » Mesele alevilik değil, artık anlayın!
 • » Alevilerin Diyanet’ten talebi yok
 • » IŞİD'in hedefi Kürt ve Alevi köyleri
 • » Müjde, Cemevi İbadethane Oldu(!!!)