Alevi Bektaşi Federasyonu ve birleşenleri yayınladıkları açıklamayla Ankara’da bulunan Hüseyin Gazi Türbesi’ne ilişkin bir açıklama yayınladı. Federasyonun açıklamasında “Bugünde bu işbirlikçiler eli ile kurdurduğu Alevi Bektaşi İnanç Birliği Vakfına Hüseyin Gazi Dergâhı peşkeş çekilmeye çalışmaktadır. Ancak bilinmelidir ki Hüseyin Gazi Sultan makamı Alevilerin ve Hakka hakikate yürekten bağlı olanların kutsal mekanıdır. Bu makamı kimseye vermeyiz. Biz Aleviler dün İmam Hüseyin önderliğinde Kerbala’da Yezid’e ve işbirlikçilerine nasıl direndikse bugün de günün Yezid’lerine ve onların işbirlikçilerine direnmeye devam edeceğiz” denildi.
Federasyonun açıklaması şöyle:


Ülkeyi karanlığa boğan zulüm, baskı ve haksızlıklara karşı tavır sergileyen, vicdanlara çağrıda bulunan, adalet inşası için çaba sarf eden, cümle canları, Alevi Bektaşi Federasyonu olarak Şah-ı Şehidan Hüseyni duruşuyla, Hünkâr Hacı Bektaşi Veli’nin bilinciyle, Pir Sultan’ın direnciyle yolumuza devam edeceğiz.
Bu memlekette her daim vicdan olduk. Eline, Beline, Diline, düsturuyla;/ tüm cümle canlıya dönük sevgiyle inşa ettiğimiz yoldan geçerek bugünlere geldik. Bugün de, yarın da, aynı edep erkân içinde kardeşlik ve barış şiarıyla yaşamaya devam edeceğiz.
Değerli Canlar,
bir yanıyla mazlumluğun, diğer yanıyla da direnişin sembolü olmuş, 1400 yıl önce Yezid iktidarına biat etmeyerek;/ dil, din, ırk, mezhep, kültür ayrımı yapmadan,/mazlumların “gam ve üzüntüsünü giderme” düsturuyla yola çıkmış olan/, adalet şiarıyla bize başkaldırının mirasını bırakan Hüseyin ve yoldaşlarının katledildiği Kerbela mateminin yıldönümündeyiz.
Baskıya, zulme, katliama boyun eğmeyen / iktidarların gücüne biat etmeyen / Şah-ı Şehidan Hüseyin ve yarenlerine selam olsun!
Bizim için her zalim Yezit,/baskıya, zulme karşı direnen herkes Hüseyin,/ zulmün akıttığı, gözyaşının olduğu her yer Kerbeladır. Yezit ve Yezidin yolundan giden şahsiyetsizleri lanetliyor ve kınıyoruz.
“Ben zalimlerle birlikte varlık içinde yaşamayı zül sayarım” diyen Şah-ı Şehidan’dan Baba İshaklara / Baba İlyaslardan Hacî Bektaş-ı Velî’ye,/Şeyh Bedrettinlerden Şah Kalendere,/ Pir Sultan Abdallardan Seyit Rızalara, saraylara biat etmeyip, direniş geleneğini geleceğe taşıyanlar olduk.
Aşık kul Hüseyin’in
HÜSEYİN GAZİ SULTAN BELLİDİR CANSIN
RİCAM KABUL EYLE MÜŞKÜLÜM KANSIN
HÜSEYİN OVANIN GÖZCÜSÜ SENSİN
AYIRMA KOYUNU SÜRÜDEN MEDET

Diyerek andığı Hüseyin Gazi Sultan da 1500 yıl önce Emevilerin Şah-ı Merdan Ali ve Ehlibeyt’e hakaret, saldırı, yok sayma ve halka yaptıkları zulmü kınayarak Emevilere karşı mücadele etmiştir!
655 – 730 yılları arasında yaşadığı düşünülen hüseyin gazi Seyit Battal Gazinin Babasıdır.
Alevi Erenleri, Aleviler tarafından bulundukları yerleşim yerinin gözcüsü, bekçisi, koruyucusu olarak kabul edilir.
Bu anlamda Hüseyin Gazi de Hüseyinova, yani Ankara’nın gözcüsü, bekçisi, koruyucusudur. Sırlandığı tepenin adı Hüseyin Gazi Dağı, dağdan aşağıya baktığında görülen ovanın adı (Engürü Yaylası/Angora Yaylası) da Hüseyinova’dır.
(Konuyla ilgili özel bir bilgi daha! Çorum’un Alaca İlçesinin asıl adı HÜSEYİNABAD’dır. Hüseyin Gazi’nin orada da bulunduğu savından ileri gelir.)
Evliya Çelebi Seyahatnamasinde diyor ki; “Hüseyin Gazi’i Sultan’ı şehid-i Şühedadan bilen Aleviler kadim zamanlarda binlerce Alevi bir araya gelerek Hüseyin Gazi Aşkına cem olur, kurbanlar tığlar, lokmalar yerdi.” Evliya Çelebinin sözünü ettiği bu cem KIRKLAR CEMİ OLSA gerekir.
Bu arada bir de Dersim, Ovacık Gözeler’de vaktiyle her yıl KIRKLAR CEMİ yapılırdı.)
Hüseyin Gazi Sultan makamı (Türbesi) Hünkar Hacıbektaş Veli hayatta iken yapılmıştır. O dönemden sonra burada her türlü erkan ve hizmet yürütülmüştür.
Ancak 1826 yılında II. Mahmut bütün dergah ve tekkelerimizi kapattığı gibi Hüseyin Gazi Sultan dergahını da kapatmış, baskı ve engellemeler sonucu türbe uzun süre bakımsız ve türbedarsız kalmıştır.
1861’de yeniden dergahta hizmetler yürütülmeye başlanmıştır. Bu durum uzun sürmemiş, “Tekke ve Zaviyelerin kapatılması kanunu” ile 1925 yılında dergah tamamen kapatılmış ve dergahtaki hizmetler yasaklanmıştır.
1940’larda dergah adeta yağmalanmış, eşyalarının çoğu çalınmıştır. 1957 yılında kısmen hizmete açılan derga ancak 1973 yılında bugünkü gibi bir işleyişe kavuşmuştur.
Bugün Hüseyin Gazi Sultan makamı üzerinde gizli veya açık oyunlar devam etmektedir.
Fakat bu oyunlar yalnızca Hüseyin Gazi dergahına karşı değildir. Bugün Alevilerin Ser Çeşmesi olan Hacı Bektaşi Veli Dergahı da müze adı altında işgal altındadır.
Hakeza Çorum da Koyun Baba türbesi diyanete devredilmiş ve Camiye dönüştürülmeye çalıştırılmaktadır.
Tokat’ta Hubyar Sultan türbesi mahkeme oyunlarıyla Alevilerin elinden alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
Alevilerin kutsal mekanlarından olan Karaağaç Tekkesi işgal edilerek arazisine İstanbul AKP il binası kondurulmuştur. bilinmelidir ki alevi dergahlar ancak ancak alevilerindir.
Tüm bunları yaparken de derdi Alevilik olmayan yol ve erkana uymayan, hükümetin sözde çalıştaylar sürecinde icat ettiği makul Alevilik tipolojisini yaratmak için. Alevi inancı içinde Alevi olan işbirlikçi bulmakta güçlük çekmemektedir.
Bugünde bu işbirlikçiler eli ile kurdurduğu Alevi Bektaşi İnanç Birliği Vakfına Hüseyin Gazi Dergâhı peşkeş çekilmeye çalışmaktadır.
Ancak bilinmelidir ki Hüseyin Gazi Sultan makamı Alevilerin ve Hakka hakikate yürekten bağlı olanların kutsal mekanıdır. Bu makamı kimseye vermeyiz.
Biz Aleviler dün İmam Hüseyin önderliğinde Kerbala’da Yezid’e ve işbirlikçilerine nasıl direndikse bugün de günün Yezid’lerine ve onların işbirlikçilerine direnmeye devam edeceğiz. Pir Sultan ABDAL’ın dediği gibi
HÜSEYİN GAZİ SULTAN BİNSE ATINA
DAYANAMAZ ÇARKI FELEK ZATINA
BİZDEN SELAM SÖYLEN EV KÜLFETİNE
ÇIKIP ELE KARŞI AĞLAMASINLAR

Bizim itikadımızda
Hak haklayanın,
sır saklayanın,
ikrar verenin, yol gidenindir.

Aşk olsun yoluna ve ikrarına sahip çıkanlara,
aşk olsun Yezid’e ve işbirlikçilerine direnenlere.
Aşk olsun Hüseyinin yolundan gidenlere,
aşk olsun Hüseyni duranlara.

Cümle canlara aşk olsun.
Aleviler vardır ve Alevilik haktır.
Alevi Bektaşi federasyonu ve bileşenleri.

alevinet

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Türk'ten BDP'ye rest: Çekilirim
 • » Topbaş: Aldığımız dersler var
 • » Yunanistan-Türkiye arasında 'Gümülcine'...
 • » Sibirya soğukları geldi meteoroloji...
 • » Kılıçdaroğlu'nd an Erdoğan'a tokat gibi...
 • » Markaların Bayan Kol Saatleri Modelleri
 • » Yurtkur'da süre doluyor
 • » Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?
 • » Göcek- Dalaman arasındaki koylara sıkı...
 • » Tatilcilere kötü haber: Fiyatlar uçtu

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Cemevlerine yasal statü istediler
 • » Diyanet’te Alevi çaycı bile yok
 • » Japon Alevi, öğrencilerin gözdesi oldu
 • » Bir Suriyeli mülteci kampı da Dersim'e...
 • » Anadoluda alevi ocaklari dervişler
 • » Düşkünbaşı İzzetin Doğan’ın Oyununu...
 • » 'Tunceli Üniversitesi bir bilim kurumu...
 • » İzzettin Doğan, Yeşil Kart İçin Gülen'e...
 • » Alevilere 'Sağ' kroşe
 • » Alevi Sorunu